כוונון צפיפות ההדפסה

אם ההדפסה כהה מדי או חלשה מדי, כוונן את צפיפות ההדפסה.
השתמש בלוח ההפעלה כדי לבצע התאמה. לא ניתן לבצע התאמה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.

דגם מסך מגע

1
בלוח ההפעלה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ על [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Printer Density].
מסך [Printer Density] מוצג.
3
כוונן את הצפיפות ולחץ על [Apply].
לחץ על [+] כדי להגדיל את הצפיפות ועל [-] כדי להקטין אותה.

דגם LCD 5 שורות

1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Printer Density]‏ .
מסך [Printer Density] מוצג.
3
כוונן את הצפיפות ולחץ על .
לחץ על [+] כדי להגדיל את הצפיפות ועל [-] כדי להקטין אותה.
99L4-09Y