הדפסה

ניתן להדפיס מסמכים ותמונות ממחשב.
הדפסה ממחשב
ניתן להדפיס מסמכים ותמונות באמצעות מנהל מדפסת המותקן במחשב המחובר למכשיר.
הכנה להדפסה ממחשב
הדפסה ממחשב
הגדרת שרת הדפסה
שרת ההדפסה מאפשר להפחית את העומס על המחשב שממנו מבוצעת ההדפסה.
ב-Windows, באפשרותך להתקין מנהל מדפסת דרך שרת ההדפסה, מה שחוסך לך את הטרחה של הורדת מנהל מדפסת לכל מחשב ברשת או באמצעות CD/DVD-ROM
.הגדרת שרת הדפסה
הדפסה באמצעות הפונקציות הסטנדרטיות של מערכת ההפעלה ושירות הענן
ניתן להדפיס ללא צורך בהתקנת יישום או מנהל מדפסת ייעודי.
Windows
מכונה זו תואמת ל-Universal Print, שירות ענן של Microsoft. Yאתה יכול גם להדפיס מסמכים ממיקום מרוחק כל עוד המחשב שלך מחובר לאינטרנט.
הכנות עבור שימוש בהדפסה אוניברסלית
הדפסה באמצעות הדפסה אוניברסלית
macOS
ניתן להשתמש ב-AirPrint כדי להדפיס נתונים. Uשימוש באפליקציית AirPrint כדי להדפיס ולסרוק נתונים ולשלוח פקסים
מערכת הפעלה Chrome
השתמש בפונקציית ההדפסה הסטנדרטית במערכת ההפעלה. הדפסה מ-Chromebook או ממכשיר אחר עם Chrome OS

ראה גם

הדפסה ממכשיר נייד
ניתן להפעיל את המכשיר מהטלפון הנייד, הטאבלט או מכשיר נייד אחר. תוכל להדפיס בקלות תמונות או מסמכים ממכשיר נייד באמצעות שימוש באפליקציה או שירות תואמים.
קישור למכשירים ניידים ושילוב עם שירות ענן
כאשר התוצאות אינן כצפוי
אם ההדפסה כהה מדי או חלשה מדי, כוונן את צפיפות ההדפסה.
כוונון צפיפות ההדפסה
99L4-03R