לא ניתן לשמור נתונים סרוקים למחשב

השתמש בשלבים הבאים כדי לבדוק את מצב המחשב המשמש כמיקום אחסון ואת מצב המכשיר:

שלב 1: בדיקה של הופעת כתמים לבנים

בדוק באמצעות הדברים הבאים לפי הסדר שלהלן:
האם הבעיה מתרחשת בכל המחשבים?
אם כך בדוק את מצב הרשת וההגדרות של המכשיר. אם המכשיר אינו מחובר לרשת, הגדר מחדש את הגדרות הרשת.
בדיקת מצב הרשת וההגדרות
הגדרת הרשת
האם אתה שומר נתונים סרוקים למחשב בפעם הראשונה?
אם כן, עשה הכנות כגון התקנת מנהל ההתקן של הסורק (ScanGear MF) והיישום (MF Scan Utility) במחשב המשמש כמיקום האחסון. הכנה לשמירת נתונים סרוקים במחשב
האם המחשב מוצג במסך לבחירת המחשב שישמש כמיקום האחסון? (רק בעת סריקה מהמכשיר)
אם המחשב שישמש כמיקום האחסון אינו מוצג, ייתכן שתקשורת נתונים סרוקה תיחסם עקב הגדרות תוכנת האבטחה.
לפרטים על הגדרות תוכנת האבטחה, פנה ליצרן התוכנה.

שלב 2: בדיקת מצב המחשב

האם התקנת ועדכנת את תוכנת האבטחה?
אם כך, ייתכן שהאבטחה הוגברה, ומונעת תקשורת בין המכשיר למחשב.
לפתרון עוקף, פנה ליצרן התוכנה.
התקן מחדש את מנהל ההתקן של הסורק.
הסר את התקנת מנהל ההתקן המותקן ולאחר מכן התקן אותו מחדש.
לפרטים על הסרה והתקנה של מנהלי התקנים, עיין במדריך למנהלי התקנים באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/

שלב 3: בדיקת מצב המכשיר

האם כתובת ה-IP של המכשיר או של מכשיר אחר שונתה?
אם כך, בדוק אם למכשיר ולמכשיר האחר יש אותה כתובת IP. אם יש להם אותה כתובת IP, שנה אותה לכתובת IP אחרת.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6

שלב 4: בדיקת מיקום האחסון של הנתונים הסרוקים

בדוק את התכונות של מיקום האחסון (Windows).
במחשב, בדוק שהתכונות של מיקום האחסון אינן לקריאה בלבד.
1
לחץ בלחצן העכבר הימני על מיקום האחסון ולחץ על [מאפיינים].
מסך המאפיינים של מיקום האחסון מוצג.
2
בלשונית [כלליות] בדוק שתיבת הסימון [קריאה בלבד] בתוך [תכונות] אינה מסומנת.
3
אם תיבת הסימון מסומנת, בטל את הסימון [קריאה בלבד].
99L4-0CS