راه‌اندازی مجدد دستگاه

هنگامی که تنظیمات دستگاه را تغییر می‌دهید، بسته به تغییر ممکن است مجبور شوید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.
هنگامی که با استفاده از پنل عملیات یا Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیمات را تغییر می‌دهید، می‌توانید دستگاه را به‌وسیله کلید روشن/خاموش مجدداً راه‌اندازی کنید.
راه‌اندازی مجدد دستگاه منجر به حذف تمام داده‌های در انتظار چاپ می‌شود.
برای ‏مدل صفحه لمسی، حتی اگر دستگاه مجدداً راه‌اندازی شود، داده‌های زیر بدون اینکه حذف شوند باقی می‌مانند:
داده‌های دریافتی ذخیره‌شده در حافظه
داده‌هایی که در انتظار ارسال هستند
گزارش‌هایی که قرار است پس از ارسال یا دریافت داده‌ها به‌صورت خودکار چاپ شوند
1
کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
پنل عملیات و دستگاه خاموش می‌شوند.
ممکن است خاموش شدن دستگاه چند دقیقه طول بکشد.
2
پس از خاموش کردن دستگاه، حداقل 10 ثانیه قبل از فشار دادن کلید روشن/خاموش منتظر بمانید.
دستگاه شروع به کار می‌کند.
99L3-026