عملیات اصلی

این فصل عملیات اصلی مشترک بین همه عملکردهای دستگاه و نحوه آشنایی با طرح بندی صفحه را توضیح می‌دهد.
مدیریت و صرفه‌جویی انرژی
می‌توانید برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا هنگام تمیز کردن دستگاه را خاموش کنید و برای اعمال تنظیمات دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
می‌توانید برای کاهش مصرف برق از حالت خواب استفاده کنید.
روشن و خاموش کردن دستگاه
کاهش مصرف برق (حالت خواب)
استفاده از پنل عملیات
از پنل عملیات برای اسکن کردن، کپی و انجام سایر عملکردها و همچنین برای پیکربندی تنظیمات دستگاه، استفاده کنید.
استفاده از پانل عملیات
وقتی صفحه ورود به سیستم نمایش داده می‌شود، اطلاعات ورود به سیستم را جهت ادامه عملیات وارد کنید.
ورود به سیستم دستگاه
قرار دادن اسناد اصلی و بارگذاری کاغذ
هنگام اسکن کردن، ارسال فاکس، یا کپی کردن، سند اصلی را روی صفحه شیشه‌ای یا در تغذیه‌کننده قرار دهید.
کاغذ چاپ و کاغذ کپی را در کشوی کاغذ بارگذاری کنید.
قرار دادن اسناد اصلی
بارگذاری کاغذ
ثبت و مشخص کردن مقصدها (‏مدل صفحه لمسی)
برای ارسال فاکس‌ها به دفترچه آدرس دستگاه، مقصدها را ثبت کنید.
علاوه بر مشخص کردن مقصدها از دفترچه آدرس، می‌توانید آن‌ها را مستقیماً وارد کنید، از گزارش کار TX استفاده کنید، یا از روش‌های دیگری استفاده کنید.
ثبت مقصدها (دفترچه آدرس) (‏مدل صفحه لمسی)
تعیین مقصد (‏مدل صفحه لمسی)
سفارشی کردن تنظیمات
می‌توانید برای استفاده آسان و راحت‌تر از دستگاه، تنظیمات را تغییر دهید.
برای تغییر تنظیمات پیش‌فرض
تنظیم میزان صدا (‏مدل صفحه لمسی)
99L3-022