استفاده از پانل عملیات

از پنل عملیات برای تغییر تنظیمات دستگاه و استفاده از اسکن، کپی و سایر عملکردها استفاده کنید.
دستورالعمل‌های اصلی
نحوه استفاده از دکمه‌ها و اقلام نمایش داده شده در پنل عملیات، نحوه وارد کردن متن و نحوه نمایش صفحه‌های مختلف را بررسی کنید.
صفحه‌های نمایش داده شده در پنل عملیات
نحوه کار با پنل عملیات (‏مدل صفحه لمسی)
نحوه کار با پنل عملیات (‏5 مدل LCD خط)
وارد کردن نویسه‌ها
استفاده راحت‌تر از صفحه [Home]
ترتیب موارد را در صفحه [Home] تغییر دهید تا بتوانید به موارد پرکاربرد سریع‌تر دسترسی پیدا کنید. سفارشی‌سازی صفحه [Home]
در خصوص نحوه کار با نمایشگر پنل لمسی (‏مدل صفحه لمسی)
نمایشگر پانل لمسی را محکم فشار ندهید. این کار ممکن است باعث شکسته شدن نمایشگر پانل لمسی شود.
از اشیاء نوک تیز مثل مداد یا خودکار استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث خراشیدگی یا شکسته شدن نمایشگر پانل لمسی شود.
قرار دادن اشیا روی نمایشگر یا پاک کردن آن ممکن است باعث واکنش صفحه لمسی شود و منجر به ایجاد نقص در عملکرد آن گردد.
99L3-028