تغییر شماره فاکس و نام واحد

می‌توانید اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه را تغییر دهید، مثلاً زمانی که شماره فاکس پس از جابجایی تغییر می‌کند یا وقتی می‌خواهید نام اعلام‌شده به مقصد را تغییر دهید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [Set Line]
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [TX Settings]‏ [Fax TX Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Fax TX Settings] نمایش داده می‌شود.
4
شماره فاکس و نام واحد را تغییر دهید.
شماره فاکس را در [Unit Telephone Number] در [Set Line] وارد کنید.
نام واحد را در [Unit Name] در [Basic Settings] وارد کنید.
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
99L3-04S