امکان دریافت فاکس وجود ندارد

با بررسی مراحل زیر، عیب‌یابی کنید:

مرحله 1: بررسی مقدار تونر باقیمانده در کارتریج‌ تونر

اگر مقدار تونر باقیمانده در کارتریج‌ تونر کم باشد، ممکن است برای جلوگیری از چاپ نوشتار و تصاویری که خواندن و مشاهده آن‌ها دشوار است، داده‌های دریافتی بدون چاپ شدن در حافظه دستگاه ذخیره شوند.
مقدار تونر باقیمانده در کارتریج‌ تونر را بررسی و برحسب نیاز، کارتریج‌های تونر را تعویض کنید.
بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی
تعویض کارتریج تونر
برای چاپ داده‌های دریافتی حتی هنگامی که مقدار کارتریج تونر کم است، [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] را فعال کنید.
وارد Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید [Settings/Registration]‏ [RX/Forwarding Settings] یا [RX Settings]‏ [Common Settings]‏ [Edit] در [Common Settings]‏ کادر انتخاب [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low]‏ [OK] را انتخاب کنید
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [Continue Print. When Amount in Cart. Low]
* وقتی این تنظیمات فعال باشد، نتیجه چاپ ممکن است روشن یا کم‌رنگ باشد. داده‌های دریافتی در حافظه ذخیره نمی‌شوند، بنابراین اگر محتوای چاپ‌شده ناخوانا باشد، شما باید از فرستنده بخواهید تا داده‌ها را دوباره ارسال کند.

مرحله 2: بررسی تنظیمات حالت RX

آیا حالت RX به‌صورت صحیح تنظیم شده است؟
بررسی کنید که حالت RX مطابق با هدف فاکس شما تنظیم شده باشد و تنظیمات آن را مطابق با نیاز خود تغییر دهید. تغییر حالت RX و تنظیم اقدامی که هنگام دریافت فاکس انجام می‌شود
آیا حالت RX روی [Answering Machine] تنظیم شده است؟
اگر اینطور است، پس از بررسی موارد زیر، تلفن را به‌درستی متصل کنید:
پیام‌گیری به دستگاه وصل شده است.
دستگاه با پیامی که به‌درستی ثبت شده ‌است، روشن می‌شود.
آیا حالت RX روی [Manual] تنظیم شده است؟
اگر اینطور است، هنگام دریافت فاکس، قبل از گذاشتن گوشی دکمه [Start Receiving] را فشار دهید. فشار دادن شاسی از قبل ممکن است به تماس خاتمه دهد.
در صورتی که یک تلفن به دستگاه وصل باشد، می‌توانید بدون کار با دستگاه و با استفاده از تلفن، فاکس دریافت کنید. دریافت فاکس از طریق تلفن (RX از راه دور)

مرحله 3: بررسی محیط دریافت فاکس

از خط نوری برای دریافت فاکس استفاده می‌کنید؟
این دستگاه مطابق با استانداردهای خط آنالوگ است و دریافت فاکس‌ها از طریق خط نوری را نمی‌توان تضمین کرد. ممکن است با خط نوری هم بتوانید فاکس دریافت کنید، بنابراین موارد زیر را ببینید.
ارسال و دریافت فاکس از طریق خط نوری امکان‌پذیر نیست
آیا از سرویس‌های اطلاعات فاکس‌، در حال دریافت فاکس هستید؟
در این صورت، با توجه به نوع خط تلفن متصل به دستگاه، عملیات زیر را انجام دهید.
هنگام استفاده از حالت شماره‌گیری تن
نوع خط تلفن را به‌صورت دستی پیکربندی کنید سپس با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.
[Settings/Registration]‏ [TX Settings]‏ [Fax TX Settings]‏ [Edit]‏ در [Select Line Type] به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید، [Manual]‏ را در [Line] انتخاب کنید، [Tone] را انتخاب کنید [OK]
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [Select Line Type]
هنگام استفاده از حالت شماره‌گیری تن
پس از تماس با ارائه‌دهنده خدمات، "" (Tone) را روی کلیدهای عددی فشار دهید و سپس شماره را برای دریافت سرویس وارد کنید.
* اگر از نوع خط تلفن اطلاع ندارید، با خدمات مشترکین تلفن خود تماس بگیرید.

مرحله 4: حافظه دستگاه را تخلیه کنید

فاکس‌های دریافتی در حافظه دستگاه را بررسی و مطابق با نیاز خود آن‌ها را چاپ یا هدایت کنید، و فاکس‌های غیرضروری را حذف کنید. مشاهده و چاپ فاکس‌های ذخیره شده در حافظه
99L3-0CX