Προσανατολισμός για τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο

Όταν τοποθετείτε χαρτί με λογότυπο, δώστε προσοχή στον προσανατολισμό και στην πλευρά που έχει όψη προς τα επάνω.
Από προεπιλογή, ο προσανατολισμός τοποθέτησης και η πλευρά στην οποία θα γίνει η εκτύπωση διαφέρουν, ανάλογα με το αν θα γίνει εκτύπωση στη μία ή και στις δύο όψεις.
Για τη γενική διαδικασία της τοποθέτησης χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα:
Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε ο προσανατολισμός τοποθέτησης και η πλευρά στην οποία θα γίνει η εκτύπωση να μην αλλάζουν, ανάλογα με το αν θα γίνει εκτύπωση στη μία ή και στις δύο όψεις. Όταν έχει διαμορφωθεί αυτή η ρύθμιση, τοποθετήστε το χαρτί με τη μέθοδο εκτύπωσης 2 όψεων. [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού]

Εκτύπωση στη μία πλευρά του χαρτιού με λογότυπο

Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογότυπου (όψη που θα εκτυπωθεί) προς τα πάνω.
Χαρτί με λογότυπο με κατακόρυφο προσανατολισμό
Χαρτί με λογότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό


Εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού με λογότυπο

Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογότυπου (η πλευρά που θα εκτυπωθεί πρώτη) προς τα κάτω.
Χαρτί με λογότυπο με κατακόρυφο προσανατολισμό
Χαρτί με λογότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό
99JY-02W