Αλλαγή κατάστασης λήψης φαξ και ορισμός της ενέργειας μετά τη λήψη φαξ

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση λήψης από την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Φαξ/Τηλ (Αυτόμ. Εναλλαγή)] για να προσδιορίζεται αν η εισερχόμενη κλήση είναι φαξ, μπορείτε να διαμορφώσετε επίσης ρυθμίσεις, όπως ο χρόνος κουδουνίσματος.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
1
Στον πίνακα λειτουργίας, πατήστε [Φαξ] στην οθόνη [Αρχική]. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Κατάσταση ΛΨ:].
Εμφανίζεται η οθόνη [Κατάσταση ΛΨ].
3
Επιλέξτε την κατάσταση λήψης.
Όταν χρησιμοποιείται τηλέφωνο ή το προαιρετικό TELEPHONE 6 KIT χωρίς σύνδεση στη συσκευή
Επιλέξτε [Αυτ.]. Χρησιμοποιείται μόνο για φαξ.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Δεν είναι δυνατή η απάντηση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων.
Κατά τη σύνδεση συνήθους τηλεφώνου ή TELEPHONE 6 KIT
Όταν γίνεται αυτόματη λήψη φαξ
Επιλέξτε [Φαξ/Τηλ (Αυτόμ. Εναλλαγή)]. Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Όταν λαμβάνεται μια τηλεφωνική κλήση, η συσκευή κουδουνίζει. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.
Όταν γίνεται μη αυτόματη λήψη φαξ
Επιλέξτε [Χειροκίνητη]. Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Η συσκευή κουδουνίζει τόσο όταν λαμβάνει φαξ όσο και όταν λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις.
Εάν ακούσετε ήχο φαξ, όταν σηκώσετε το ακουστικό, παραλάβετε το φαξ μη αυτόματα. Λήψη φαξ
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση, ώστε να λαμβάνονται αυτόματα τα φαξ, αφού η συσκευή κουδουνίσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. [Εναλλαγή σε Αυτόματη ΛΨ]
Κατά τη σύνδεση τηλεφωνητή
Επιλέξτε [Τηλεφωνητής]. Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Όταν λαμβάνεται μια τηλεφωνική κλήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία του τηλεφωνητή για την εγγραφή των μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση σηκώνοντας το ακουστικό πριν να ξεκινήσει η εγγραφή.
* Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να ενεργοποιείται η λειτουργία εγγραφής αφού η συσκευή κουδουνίσει μία ή δύο φορές.
* Κατά την εγγραφή του μηνύματός σας, συνιστάται να αφήσετε να περάσουν περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα χωρίς να μιλήσετε ή να φροντίσετε να διαρκεί ολόκληρο το μήνυμα μέχρι 20 δευτερόλεπτα.
4
Ορίστε τον χρόνο κουδουνίσματος και την ενέργεια κατά τη λήψη φαξ και πατήστε [Εφαρμογή].
Ορίστε τα όταν έχει επιλεγεί [Φαξ/Τηλ (Αυτόμ. Εναλλαγή)] για κατάσταση λήψης. Εάν επιλέξατε άλλη κατάσταση λήψης, δεν απαιτείται η εκτέλεση αυτού του βήματος.
[Χρόνος Έναρξης Κουδουν]
Καθορίστε τον χρόνο για τον προσδιορισμό μιας εισερχόμενης κλήσης ως φαξ ή ως τηλεφωνικής κλήσης. Η συσκευή δεν κουδουνίζει αυτό το διάστημα.
Η λήψη ξεκινά, όταν η συσκευή προσδιορίσει ότι η κλήση είναι φαξ.
[Χρόνος Κουδουν.Εισερχ.]
Καθορίστε τον χρόνο κουδουνίσματος των εισερχόμενων κλήσεων, όταν προσδιορίζεται ότι η κλήση δεν είναι φαξ.
[Μετά από Κουδουνισμό]
Επιλέξτε την ενέργεια που θα γίνεται, όταν δεν σηκώνετε το ακουστικό κατά το κουδούνισμα.
Επιλέξτε [Τέλος] για να αποσυνδέεται η κλήση ή [Λήψη] για να λαμβάνετε το φαξ.
Σύνδεση τηλεφώνου ή του προαιρετικού TELEPHONE 6 KIT
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση τηλεφώνου ή του προαιρετικού TELEPHONE 6 KIT, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία για τη σύνδεση της γραμμής τηλεφώνου. Βήμα 4: Σύνδεση σε γραμμή τηλεφώνου
[Εναλλαγή Δικτύου]
Ανάλογα με τη χώρα σας, ίσως να εμφανιστεί η επιλογή [Εναλλαγή Δικτύου] ως κατάσταση ΛΨ. Σε αυτήν την κατάσταση η συσκευή ξεχωρίζει τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων και φαξ. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να είστε συνδρομητές σε μια υπηρεσία εναλλαγής δικτύου.
Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε εξωτερικό τηλέφωνο ή σε κιτ προαιρετικού ακουστικού τηλεφώνου εκ των προτέρων.
99JY-04R