Διαμόρφωση των ρυθμίσεων φαξ (Οδηγός ρύθμισης φαξ) (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Όταν πατάτε για πρώτη φορά [Φαξ] στην οθόνη [Αρχική] του πίνακα λειτουργίας, εμφανίζεται η οθόνη (Οδηγός ρύθμισης φαξ) για τη ρύθμιση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη χρήση του φαξ. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ με την παρακάτω διαδικασία, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που διαμορφώνονται με τον Οδηγός ρύθμισης φαξ.

Βήμα 1: Εκκίνηση του Οδηγού ρύθμισης φαξ

1
Στον πίνακα λειτουργίας, πατήστε [Φαξ] στην οθόνη [Αρχική]. Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Οδηγός Ρύθμισης Φαξ].
Όταν δεν εμφανίζεται η οθόνη [Οδηγός Ρύθμισης Φαξ]
Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη [Οδηγός Ρύθμισης Φαξ] αφού πατήσετε [Φαξ] στην οθόνη [Αρχική] ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του φαξ με τον Οδηγό ρύθμισης φαξ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εμφανιστεί ο [Οδηγός Ρύθμισης Φαξ].
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Οδηγός Ρύθμισης Φαξ].
2
Πατήστε [Ρύθμιση Τώρα] [Επόμενο].
Εμφανίζεται η οθόνη [Αποθ. Αρ. Τ/Φ Συσκευής].

Βήμα 2: Καταχώριση αριθμού φαξ και ονόματος μονάδας

Καταχωρίστε τον αριθμό φαξ και το όνομα μονάδας (όνομα ή επωνυμία της εταιρείας). Οι πληροφορίες αυτές εκτυπώνονται μαζί με τα δεδομένα του φαξ στον προορισμό.
1
Στην οθόνη [Αποθ. Αρ. Τ/Φ Συσκευής], εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της συσκευής και πατήστε [Εφαρμογή].
Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.], εμφανίζεται η οθόνη που σας καθοδηγεί στην καταχώριση του ονόματος μονάδας.
2
Πατήστε [Επόμενο].
Εμφανίζεται η οθόνη [Αποθ. Ονόματος Μονάδας].
3
Εισαγάγετε το όνομα ή την επωνυμία της εταιρείας και πατήστε [Εφαρμογή].
Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.], εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμ. Κατάστασης ΛΨ].

Βήμα 3: Ρύθμιση της κατάστασης λήψης

Απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλεγεί η κατάλληλη κατάσταση λήψης.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων της κατάστασης λήψης, πατήστε [Επόμενο].
2
Απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη πατώντας [Ναι] ή [Όχι].
Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη κατάσταση λήψης.
Όταν συνδέεται το προαιρετικό TELEPHONE 6 KIT
Στην ερώτηση [Επιθυμείτε τη σύνδεση τηλεφώνου με τη συσκευή;], πατήστε [Ναι].
Στην ερώτηση [Επιθυμείτε χρήση του τηλεφωνητή στο τηλεφώνο που θα συνδεθεί στη συσκευή;], πατήστε [Όχι].
3
Ελέγξτε την επιλεγμένη κατάσταση λήψης.
Η κατάσταση λήψης λειτουργεί ως εξής:
* Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, είναι διαθέσιμη και η επιλογή [Εναλλαγή Δικτύου] για την κατάσταση λήψης. Αλλαγή κατάστασης λήψης φαξ και ορισμός της ενέργειας μετά τη λήψη φαξ
[Φαξ/Τηλ (Αυτόμ. Εναλλαγή)]
Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Όταν λαμβάνεται μια τηλεφωνική κλήση, η συσκευή κουδουνίζει. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.
[Αυτ.]
Χρησιμοποιείται μόνο για φαξ.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Δεν είναι δυνατή η απάντηση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων.
[Τηλεφωνητής]
Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Τα φαξ λαμβάνονται αυτόματα.
Όταν λαμβάνεται μια τηλεφωνική κλήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία του τηλεφωνητή για την εγγραφή των μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση σηκώνοντας το ακουστικό πριν να ξεκινήσει η εγγραφή.
* Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να ενεργοποιείται η λειτουργία εγγραφής αφού η συσκευή κουδουνίσει μία ή δύο φορές.
* Κατά την εγγραφή του μηνύματός σας, συνιστάται να αφήσετε να περάσουν περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα χωρίς να μιλήσετε ή να φροντίσετε να διαρκεί ολόκληρο το μήνυμα μέχρι 20 δευτερόλεπτα.
[Χειροκίνητη]
Επιτρέπει τη χρήση τόσο του φαξ όσο και του τηλεφώνου.
Η συσκευή κουδουνίζει τόσο όταν λαμβάνει φαξ όσο και όταν λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις.
Εάν ακούσετε ήχο φαξ, όταν σηκώσετε το ακουστικό, παραλάβετε το φαξ μη αυτόματα. Λήψη φαξ
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση, ώστε να λαμβάνονται αυτόματα τα φαξ, αφού η συσκευή κουδουνίσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. [Εναλλαγή σε Αυτόματη ΛΨ]
4
Πατήστε [Εφαρμογή].
Εμφανίζεται η οθόνη [Σύνδεση Τ/Φ Γραμμής].

Βήμα 4: Σύνδεση σε γραμμή τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου, για να συνδέσετε τη συσκευή στη γραμμή του τηλεφώνου.
Όταν χρησιμοποιείται τηλέφωνο ή το προαιρετικό TELEPHONE 6 KIT, συνδέστε το στη συσκευή.
1
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή καλωδίου γραμμής τηλεφώνου (LINE) στη συσκευή και σε μια πρίζα τηλεφώνου.
Συνδέστε το ακουστικό ή το τηλέφωνο στην υποδοχή εξωτερικού τηλεφώνου (EXT.) της συσκευής.
Όταν συνδέετε τηλέφωνο με λειτουργία φαξ, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο τηλέφωνο.
Ανάλογα με τον τύπο του συνδεδεμένου τηλεφώνου, η συσκευή ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα ορθής αποστολής ή λήψης φαξ.
2
Στην οθόνη που επιβεβαιώνει ότι θέλετε να κλείσετε τον Οδηγό ρύθμισης φαξ, πατήστε [Ναι].
3
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί με τον Οδηγό ρύθμισης φαξ εφαρμόζονται και διαμορφώνεται αυτόματα ο τύπος της γραμμής τηλεφώνου.
Εάν ο τύπος της γραμμής τηλεφώνου δεν διαμορφωθεί αυτόματα
Διαμορφώστε τον τύπο της γραμμής τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο. [Επιλογή Τύπου Γραμμής]
* Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο της γραμμής τηλεφώνου, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ίσως να μην είναι διαθέσιμο το στοιχείο [Επιλογή Τύπου Γραμμής].
Ορισμός εκπομπής ήχου ειδοποίησης όταν το ακουστικό δεν έχει τοποθετηθεί καλά στη βάση
Επιλέξτε εάν η συσκευή θα εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης, όταν το ακουστικό του τηλεφώνου ή το προαιρετικό TELEPHONE 6 KIT που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)  [Settings/Registration]  [TX Settings]  [Fax TX Settings]  [Edit]  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Off-Hook Alarm] και ρυθμίστε την ένταση ήχου  [OK]
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ειδοποίηση Ανοιχτής Γραμμής]
99JY-020