Μπροστινή πλευρά

Τροφοδότης

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο ή περισσότερα φύλλα πρωτοτύπου στον τροφοδότη. Τα πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσεις τροφοδοτούνται και σαρώνονται αυτόματα ένα τη φορά. Τροφοδότης

Πίνακας λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε την οθόνη και τα πλήκτρα για να χειριστείτε τη συσκευή και να επιβεβαιώσετε τις λειτουργίες και την κατάσταση. Πίνακας λειτουργίας

Δίσκος εξόδου

Το εκτυπωμένο χαρτί και το χαρτί των αντιγράφων εξάγεται στον δίσκο εξόδου.

Λαβές ανύψωσης

Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές ανύψωσης κατά τη μετακίνησή της.

Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης

Προστατεύστε την επιφάνεια σάρωσης.

Στήριγμα χαρτιού

Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού, για να αποτρέψετε τυχόν πτώση του χαρτιού από τον δίσκο εξόδου.

Συρτάρι χαρτιού

Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείτε συνήθως μέσα στο συρτάρι χαρτιού. Συρτάρι χαρτιού

Επιφάνεια σάρωσης

Τοποθετήστε στην επιφάνεια σάρωσης βιβλία, χοντρό χαρτί, λεπτό χαρτί και άλλα πρωτότυπα που δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον τροφοδότη για αντιγραφή ή σάρωση. Τα πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει σαρώνονται σε σταθερή θέση. Τοποθέτηση εγγράφων

Εμπρος κάλυμμα

Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα για να τοποθετήσετε χαρτί στο συρτάρι χαρτιού.
Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική χρήση της συσκευής, καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια και την επιφάνεια σάρωσης.
Καθαρισμός της επιφάνειας της συσκευής
Καθαρισμός της επιφάνειας σάρωσης
Εάν παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα κατά τη χρήση του τροφοδότη, καθαρίστε τον τροφοδότη: Καθαρισμός του τροφοδότη
Τα πρωτότυπα είναι βρώμικα
Υπάρχει συχνά εμπλοκή των πρωτοτύπων
Οι εκτυπώσεις είναι μουτζουρωμένες μετά τη σάρωση, την αντιγραφή ή την αποστολή φαξ
99JY-006