Διαχείριση της συσκευής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες διαχείρισης που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας και της χρήσης της συσκευής, και διαμόρφωση των ρυθμίσεων
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής. Η ημερομηνία και η ώρα χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας και αλλαγή των ρυθμίσεων (Remote UI - Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web σε έναν υπολογιστή, για να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και να καταχωρίσετε προορισμούς στο Βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συσκευή από μια απομακρυσμένη θέση και να πραγματοποιήσετε αποτελεσματικά χρονοβόρες ρυθμίσεις και καταχώριση στον υπολογιστή σας.
Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
Παρακολούθηση της χρήσης (Πίνακας λειτουργίας)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής, για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των εκτυπωμένων σελίδων και να εκτυπώσετε αποτελέσματα επικοινωνίας, ρυθμίσεις και άλλες αναφορές και λίστες.
Παρακολούθηση της χρήσης
Διαχείριση διακομιστών, διαφόρων δεδομένων και υλικολογισμικού
Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, για να δημιουργείτε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντίγραφα ασφαλείας του Βιβλίου διευθύνσεων. Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε το Βιβλίο διευθύνσεων με άλλες συσκευές, για να κερδίσετε χρόνο κατά την καταχώριση προορισμών και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
Εισαγωγή και εξαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων (Μοντέλο Οθόνης Αφής)
Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Ενημερώστε το υλικολογισμικό, για να προσθέσετε νέες λειτουργίες στη συσκευή και να επιδιορθώσετε σφάλματα. Εάν γίνει ενημέρωση στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με σταθερότερες και πιο εύχρηστες λειτουργίες.
Ενημέρωση του υλικολογισμικού (Μοντέλο Οθόνης Αφής)
Ενημέρωση του υλικολογισμικού (Μοντέλο LCD 5 γραμμών)
Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων και των δεδομένων
Όταν αντικαθιστάτε ή απορρίπτετε τη συσκευή, μπορείτε να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα. Η αρχικοποίηση της συσκευής αποτρέπει την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτα μέρη.
Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων και των δεδομένων

Δείτε επίσης

Για τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της συσκευής, όπως οι ρυθμίσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις φαξ, ανατρέξτε στα ακόλουθα:
Ρύθμιση
99JY-076