Καταχώριση της συσκευής στον υπολογιστή

Καταχωρίστε τη συσκευή, που είναι καταχωρισμένη στο Azure Active Directory, στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για Καθολική εκτύπωση.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Καταχωρίστε τη συσκευή στο Azure Active Directory. Καταχώριση της συσκευής στο Azure Active Directory
1
Κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start) [] (Settings) [Accounts].
Εμφανίζεται η οθόνη [Your info].
2
Κάντε κλικ στο [Πρόσβαση σε εργασία ή σχολή] [Σύνδεση].
3
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft 365.
4
Κάντε κλικ στη [Αρχική] [Συσκευές]  [Εκτυπωτές και σαρωτές].
Εμφανίζεται η οθόνη [Εκτυπωτές και σαρωτές].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή].
Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα των εκτυπωτών.
6
Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στο [Προσθήκη συσκευής].
Η συσκευή καταχωρίζεται στον υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης
Για να χρησιμοποιήσετε την Καθολική εκτύπωση μέσω διακομιστή μεσολάβησης, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης σε κάθε υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου.
99JY-041