Επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου LAN

Ορίστε αν θα συνδέεται η συσκευή στο δίκτυο μέσω ενσύρματου ή ασύρματου LAN.
Εάν θέλετε να αλλάξετε από ενσύρματο LAN σε ασύρματο LAN, μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση κατά τη διαδικασία της σύνδεσης στο ασύρματο LAN. Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ενσύρματο LAN και ασύρματο LAN.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Στον πίνακα λειτουργίας, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, πατώντας [Μενού] στην οθόνη [Αρχική]  [Προτιμήσεις]. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.

Μοντέλο Οθόνης Αφής

1
Στον πίνακα λειτουργίας, πατήστε [Μενού] στην οθόνη [Αρχική]. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις]  [Δίκτυο]  [Επιλογή Ενσύρματου/Ασύρματου LAN].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν πατήστε [Σύνδεση]. Κωδικός και PIN υπεύθυνου συστήματος
3
Επιλέξτε [Ενσύρματο LAN] ή [Ασύρματο LAN].
Εμφανίζεται το μήνυμα [Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.].
Στη συνέχεια, συνδεθείτε στο ενσύρματο ή στο ασύρματο LAN.
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
Κατά την εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου LAN
Όλα τα εγκαταστημένα προγράμματα οδήγησης πρέπει να απεγκατασταθούν και, στη συνέχεια, να εγκατασταθούν ξανά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/

Μοντέλο LCD 5 γραμμών

1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και πατήστε . Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]  [Επιλογή Ενσύρματου/Ασύρματου LAN] .
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν πατήστε [<Σύνδεση>] . Κωδικός και PIN υπεύθυνου συστήματος
3
Επιλέξτε [Ενσύρματο LAN] ή [Ασύρματο LAN] και πατήστε .
Εμφανίζεται το μήνυμα [Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.].
Στη συνέχεια, συνδεθείτε στο ενσύρματο ή στο ασύρματο LAN.
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
Κατά την εναλλαγή μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου LAN
Όλα τα εγκαταστημένα προγράμματα οδήγησης πρέπει να απεγκατασταθούν και, στη συνέχεια, να εγκατασταθούν ξανά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση και την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
99JY-017