Οι εκτυπώσεις έχουν είδωλα εικόνων

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Έλεγχος του χαρτιού και της κασέτας γραφίτη

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Έχει φτάσει η κασέτα γραφίτη στο τέλος της διάρκειας ζωής της;
Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί. Εάν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, συνιστάται να αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη, ανεξάρτητα από την ποσότητα γραφίτη που απομένει ή από τα μηνύματα που εμφανίζονται. Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Βήμα 2: Έλεγχος για εμφάνιση εικόνων ειδώλου

Εμφανίζονται είδωλα εικόνας σε μη εκτυπωμένες περιοχές;
Εάν εκτυπώνετε σε χαρτί μικρού μεγέθους και συνεχίσετε την εκτύπωση σε χαρτί μεγαλύτερου μεγέθους, ενδέχεται να εμφανιστούν είδωλα εικόνων στα μη εκτυπωμένα μέρη του χαρτιού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ορισμός της ρύθμισης [Διόρθωση μετατόπισης 1] σε [On] ενδέχεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα της εκτύπωσης.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Διόρθωση μετατόπισης 1] [On]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Διόρθωση μετατόπισης 1] [On]
* Όταν επιλέγετε [On], η ταχύτητα εκτύπωσης ίσως να είναι πιο αργή.
Εμφανίζονται είδωλα εικόνων στην ίδια σελίδα;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Κατάστ. Ρύθμ.Μεταφοράς] στη θέση [Κατάσταση 1], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, επιλέξτε [Κατάσταση 2].
Μοντέλο Οθόνης Αφής
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Κατάστ. Ρύθμ.Μεταφοράς] [Κατάσταση 1] ή [Κατάσταση 2]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Κατάστ. Ρύθμ.Μεταφοράς] [Κατάσταση 1] ή [Κατάσταση 2]
* Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η πυκνότητα εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία.

Βήμα 3: Έλεγχος της κατάστασης συντήρησης της συσκευής

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, όταν η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης

Βήμα 4: Έλεγχος της ρύθμισης ειδικής επεξεργασίας

Είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα [Βελτίωση σταθεροποίησης];
Εάν συμβαίνει αυτό, η ρύθμιση της επιλογής [Βελτίωση σταθεροποίησης] σε [Off] μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Βελτίωση σταθεροποίησης] [Off]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Βελτίωση σταθεροποίησης] [Off]
99JY-0AF