Η εκτύπωση είναι ανομοιόμορφη

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:

Βήμα 1: Έλεγχος του χαρτιού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού

Βήμα 2: Έλεγχος της κασέτας γραφίτη

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη.
Εάν η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα είναι λίγη, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
* Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής, η πραγματική ποσότητα γραφίτη που απομένει ίσως να είναι μικρότερη από την υποδεικνυόμενη ή τα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αλλοιωθεί.

Βήμα 3: Έλεγχος του περιβάλλοντος χρήσης της συσκευής

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Λειτουργία υψηλής υγρασίας] στη θέση [On], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Λειτουργία υψηλής υγρασίας] [On]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Μενού]  [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]  [Ειδική Επεξεργασία]  [Λειτουργία υψηλής υγρασίας]  [On] 
* Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε [On], μπορεί να δημιουργήσει θαμπές εικόνες και κείμενο σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας;
Οι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργήσουν συμπύκνωση που μπορεί να οδηγήσει σε ξεθωριασμένες ή θολές εικόνες και κείμενο. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού, ελαττώματα εκτύπωσης, βλάβες ή άλλα προβλήματα. Αφήστε τη συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη χρήση.
Έχει τοποθετηθεί η συσκευή σε θέση με ισχυρά ρεύματα αέρα, όπως μπροστά από ένα κλιματιστικό;
Εάν ναι, ρυθμίστε την κατεύθυνση και τον όγκο του αέρα του κλιματιστικού.
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ο ορισμός της ρύθμισης [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού] σε [Προτερ όψ εκτ] μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
[Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτίου] [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού]  [Συρτάρι 1]  [Προτερ όψ εκτ]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
[Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτίου] [Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού]  [Συρτάρι 1]  [Προτερ όψ εκτ]
* Όταν επιλέγετε [Προτερ όψ εκτ], η ταχύτητα εκτύπωσης για εκτυπώσεις 1-όψης ίσως να είναι πιο αργή.
99JY-0A9