Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε ασύρματο LAN

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας την κατάσταση του υπολογιστή, του δρομολογητή ασύρματου LAN (σημείο πρόσβασης) και της συσκευής με τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Έλεγχος της κατάστασης του υπολογιστή και του ασύρματου LAN

Έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και του ασύρματου LAN;
Διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, αν δεν έχουν διαμορφωθεί ήδη.
Έχουν συνδεθεί σωστά το καλώδιο δικτύου και το καλώδιο Ethernet;
Εάν κάποιο από τα καλώδια δεν έχει συνδεθεί σωστά ή αν έχει αποσυνδεθεί, συνδέστε το σωστά.
Είναι ενεργοποιημένος ο δρομολογητής ασύρματου LAN;
Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, ακόμα και όταν παρέχεται ρεύμα, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τον δρομολογητή και ενεργοποιήστε τους ξανά.

Βήμα 2: Έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και του δρομολογητή ασύρματου LAN

Είναι ενεργοποιημένη η συσκευή;
Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.
Είναι ο χώρος κατάλληλος;
Η συσκευή και ο δρομολογητής ασύρματου LAN θα πρέπει να εγκατασταθούν σε έναν χώρο χωρίς τοίχους ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές και σε απόσταση μέχρι 50 m.
Μην τα εγκαθιστάτε κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, σε ασύρματο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή που παράγει ραδιοκύματα.

Βήμα 3: Επανασύνδεση σε ασύρματο LAN

Συνδεθείτε με το ασύρματο LAN, χρησιμοποιώντας έναν τύπο σύνδεσης που είναι κατάλληλος για τον δρομολογητή ασύρματου LAN που έχετε. Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
99JY-0C4