Določanje prejemnikov (imenik) (Model z zaslonom s senzorji)

Pri določanju prejemnikov z imenikom uporabite zaslon [Domov] ali zaslon faksa na nadzorni plošči.
Pri določanju prejemnikov z imenikom z zaslona [Domov] uporabite seznam prejemnikov.
Pri določanju prejemnikov na zaslonu za faksiranje lahko poleg uporabe seznama prejemnikov za določitev prejemnika vnesete tudi številko kodnega izbiranja.

Določanje prejemnikov s seznama

1
Na nadzorni plošči pritisnite [Imenik] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Prikaže se imenik.
Za zaslon za faksiranje pritisnite [Prejemnik]  [Določi iz imenika].
2
Izberite cilje, ki jih želite določiti.
Prejemniki so določeni.
Če so prejemniki določeni s priklicem imenika z zaslona [Domov], se prikaže zaslon za faksiranje z vnesenimi določenimi prejemniki.
Izberite kazalo na vrhu zaslona imenika, da filtrirate in prikažete prejemnike.

Določanje prejemnikov s številkami za kodno izbiranje

Za določanje prejemnika lahko vnesete trimestno številko za kodno izbiranje.
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Kodno izbiranje] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Prikaže se zaslon [Vnos št. kodn. izbir.].
Za zaslon za faksiranje pritisnite [Prejemnik]  [Določi iz kodnega izbiranja].
2
Vnesite trimestno številko za kodno izbiranje.
Prejemnik je določen.
Če ste vnesli napačno številko, pritisnite [], da počistite številke.
99RA-03A