Spreminjanje privzetih nastavitev

Spremenite lahko privzete nastavitve za kopiranje in faksiranje, ki jih prikličete z nadzorno ploščo.
Nastavitve lahko ponastavite na tukaj nastavljene nastavitve tudi tako, da pritisnete   na zaslonu za kopiranje ali faksiranje.
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na nadzorni plošči.
Nastavitve lahko konfigurirate tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Model z zaslonom s senzorji

1
Na nadzorni plošči pritisnite [Meni] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve funkcij].
3
Izberite element privzete nastavitve, ki ga želite spremeniti.
Glede na funkcijo, ki jo želite spremeniti, izberite med naslednjimi elementi.
Faksiranje
[Oddaja] [Nastavitve faksa] [Sprememba privzetih nastavitev]
Kopiranje
[Kopiraj] [Sprememba privzetih nastavitev]
4
Izberite elemente nastavitve, ki jih želite spremeniti, in spremenite privzete nastavitve.
Podrobnosti o nastavitvenih elementih posameznih funkcij si oglejte v nadaljevanju:
Faks: [Sprememba privzetih nastavitev]
Kopiranje: [Sprememba privzetih nastavitev]
5
Pritisnite [Uporabi]
Privzete nastavitve so spremenjene.
Obnovitev privzetih nastavitev na tovarniške nastavitve
Za faksiranje
Na zaslonu v koraku 4 pritisnite [Inic.] [Da].
Za kopiranje
V koraku 3 od [Nastavitve kopiranja] pritisnite [Inicializacija privzetih nastavitev] [Da].

Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve funkcij]  [Kopiraj]  [Sprememba privzetih nastavitev] .
3
Izberite elemente nastavitve, ki jih želite spremeniti, pritisnite in spremenite privzete nastavitve.
Če želite izvedeti več o elementih nastavitev, glejte spodnje razdelke:
[Sprememba privzetih nastavitev]
4
Izberite [<Uporabi>] in pritisnite .
Privzete nastavitve so spremenjene.
Obnovitev privzetih nastavitev na tovarniške nastavitve
V koraku 2 od [Nastavitve kopiranja] pritisnite [Inicializacija privzetih nastavitev] [Da] .
99RA-03H