Prijava v napravo

Če je nastavljen ID upravitelja sistema, je prikazan zaslon za prijavo za postopke, za katere potrebujete skrbniške pravice.
Ko se na nadzorni plošči prikaže prijavni zaslon, vnesite ID sistemskega upravitelja in PIN, da opravite preverjanje pristnosti. Ko je postopek preverjanja pristnosti uspešno dokončan, se zaslon spremeni in lahko nadaljujete izvajanje postopkov.
Model z zaslonom s senzorji
Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

Model z zaslonom s senzorji

1
Pritisnite [Skrbn. ID:] in vnesite ID upravitelja sistema.
2
Pritisnite [Uporabi].
3
Pritisnite [PIN:] in vnesite PIN.
Če koda PIN ni nastavljena, lahko ta korak preskočite. Nadaljujte s 5. korakom.
4
Pritisnite [Uporabi].
5
Pritisnite [Prijava].
Če je preverjanje pristnosti uspešno, se prikaže zaslon [Domov] ali drug zaslon.

Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

1
Pritisnite [Skrbn. ID:] .
2
Vnesite ID upravitelja sistema in pritisnite .
3
Pritisnite [PIN:] .
Če koda PIN ni nastavljena, lahko ta korak preskočite. Nadaljujte z 5. korakom.
4
Vnesite kodo PIN in pritisnite .
5
Pritisnite [<Prijava>] .
Če je preverjanje pristnosti uspešno, se prikaže zaslon [Domov] ali drug zaslon.
6
Ko dokončate postopek, pritisnite .
99RA-02K