Nastavitev velikosti in vrste papirja za kaseto za papir

Velikost papirja in vrsta kasete za papir sta privzeto nastavljeni na A4 in Navadni 2. Če želite vložiti drugo velikost ali vrsto papirja, spremenite nastavitve papirja.
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na nadzorni plošči.
Nastavitve lahko konfigurirate tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Model z zaslonom s senzorji

1
Na nadzorni plošči pritisnite [Nast. pap.] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Kaseta 1].
3
Izberite velikost papirja, vstavljenega v kaseto.
Če si želite ogledati velikosti papirja (kot so ovojnice), ki niso prikazane na zaslonu, se lahko pomaknete po zaslonu.
Ko je vložen papir velikosti A5
Ko je vložen papir v ležeči usmerjenosti, izberite [A5]. Ko je vložen papir v pokončni usmerjenosti, izberite [A5R].
Ležeča usmerjenost (A5)
Pokončna usmerjenost (A5R)
Ko je vložen papir nestandardne velikosti (velikost po meri)
1
Pritisnite [Po meri].
2
Pritisnite [X] vnesite vrednosti v razdelek [X]  pritisnite [Uporabi].
3
Vnesite vrednost v [Y] na enak način kot v [X].
4
Pritisnite [Uporabi].
5
Pritisnite [Uporabi].
Možnost nastavitve velikosti papirja ni prikazana
Pritisnite [Druge velik.] in izberite velikost papirja na prikazanem seznamu.
4
Izberite vrsto vloženega papirja v kaseti za papir.
Velikost in vrsta papirja sta nastavljeni.
Prikazano velikost papirja na zaslonu lahko spremenite v 3. koraku. Skrivanje neuporabljenih velikosti papirja

Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

1
Na nadzorni plošči izberite [Nastavitve papirja] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Kaseta 1] in nato še .
3
Izberite velikost papirja, vstavljenega v kaseto, in pritisnite .
Če si želite ogledati velikosti papirja (kot so ovojnice), ki niso prikazane na zaslonu, se lahko pomaknete po zaslonu.
Ko je vložen papir velikosti A5
Ko je vložen papir v ležeči usmerjenosti, izberite [A5]. Ko je vložen papir v pokončni usmerjenosti, izberite [A5R].
Ležeča usmerjenost (A5)
Pokončna usmerjenost (A5R)
Ko je vložen papir nestandardne velikosti (velikost po meri)
1
Pritisnite [Po meri].
2
Pritisnite [X]  vnesite vrednost v razdelek [X] .
3
Vnesite vrednost v [Y] na enak način kot v [X].
4
Izberite [<Uporabi>] in pritisnite .
Možnost nastavitve velikosti papirja ni prikazana
Pritisnite [<Druge velikosti>], nato pa pritisnite in izberite velikost papirja na prikazanem seznamu.
4
Izberite vrsto vloženega papirja v kaseti za papir, in pritisnite .
Prikazano velikost papirja na zaslonu lahko spremenite v 3. koraku. Skrivanje neuporabljenih velikosti papirja
99RA-02Y