Zmanjšanje porabe energije (način spanja)

Način spanja zmanjša porabo energije tako, da začasno zaustavi določene postopke v napravi.
Modeli s tipko za varčevanje z energijo ()
Na nadzorni plošči pritisnite [], da preklopite v način spanja. Nadzorna plošča
Če v določenem obdobju ni izveden noben postopek, naprava samodejno preklopi v način spanja. Konfiguriranje časa samodejnega spanja
Ko je naprava v načinu spanja,  sveti rumeno-zeleno.
Modeli brez tipke za varčevanje z energijo ()
Naprave ne morete ročno preklopiti v način spanja. Če v določenem obdobju ni izveden noben postopek, naprava samodejno preklopi v način spanja. Konfiguriranje časa samodejnega spanja
V načinu spanja se zaslon izklopi.

Izhod iz načina spanja

Izvedite katerega koli od teh postopkov:
Pritisnite poljubno koli tipko na nadzorni plošči.
Tapnite zaslon. (model z zaslonom s senzorji)
Ko je povezan telefon ali izbirni komplet TELEPHONE 6 KIT, odstranite slušalko s telefona. (model z zaslonom s senzorji)

Konfiguriranje časa samodejnega spanja

Samodejno spanje je funkcija, ki napravo samodejno preklopi v način spanja, če v določenem časovnem obdobju ne izvajate nobenih operacij. Določite lahko čas samodejnega spanja.
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in nato izberite [Preference], da konfigurirate nastavitve. [Nastavitve časa/energije]
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Timer Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Timer Settings].
4
Vnesite čas v polje [Auto Sleep Time].
* Za učinkovito varčevanje z energijo je priporočljivo uporabiti privzeto nastavitev. [Čas vklopa mirovanja]
5
Kliknite [OK].
Nastavitve so uporabljene.
6
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Pritisnite , če naprave ne boste uporabljali dlje časa, na primer čez noč (pri modelih s tipko za varčevanje z energijo) (samo )
Kot varnostni ukrep napravo preklopite v način spanja.
Naprava ne preide v način spanja v naslednjih primerih:
Kadar indikator podatkov na nadzorni plošči sveti ali utripa Nadzorna plošča
Ko je na nadzorni plošči prikazan zaslon [Meni], sporočilo o zastoju papirja, drugo sporočilo o napaki*1, sporočilo o neposredni povezavi SSID ali omrežni ključ
Pri nastavljanju, čiščenju ali drugih opravilih
Ko naprava komunicira z računalnikom ali podobno napravo
Ko je povezan telefon ali izbirni komplet TELEPHONE 6 KIT, slušalke ni na telefonu. (model z zaslonom s senzorji)
Ko je zvonjenje ob dohodnem faksu izklopljeno (model z zaslonom s senzorji)
*1 Naprava lahko preide v način spanja glede na sporočilo.
99RA-027