Čiščenje bobna

Če je izpis razmazan, je boben morda umazan. Očistite boben tako, da upoštevate spodnji postopek.
Bobna ni mogoče očistiti, če so na voljo podatki, ki čakajo na tiskanje.

Model z zaslonom s senzorji

1
Na nadzorni plošči pritisnite [Meni] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitev/Vzdrževanje] [Vzdrževanje] [Čiščenje bobna].
Prikaže se zaslon [Čiščenje bobna].
3
Pritisnite [Začni].
Izveden je postopek čiščenja.
Ko je postopek čiščenja dokončan, je prikazano sporočilo [Končano.], nato pa še zaslon [Vzdrževanje].

Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitev/Vzdrževanje] [Vzdrževanje] [Čiščenje bobna] .
Prikaže se zaslon [Čiščenje bobna].
3
Izberite [Začni] in pritisnite .
Izveden je postopek čiščenja.
Ko je postopek čiščenja dokončan, je prikazano sporočilo [Končano.], nato pa še zaslon [Vzdrževanje].
99RA-09R