Uvoz in izvoz imenika (Model z zaslonom s senzorji)

Imenik lahko zapišete v datoteke ter jih shranite (izvozite) v računalnik. Izvoženo datoteko lahko tudi naložite in uporabite (uvozite) imenik v napravi.
S funkcijama uvoza in izvoza lahko varnostno kopirate imenik v primeru morebitnih težav.
Izvoženo datoteko lahko tudi uvozite v drugo napravo, da omogočite skupno rabo imenika z drugo napravo, ne da bi morali registrirati prejemnike ali konfigurirati nastavitve.
Ne izklopite naprave, dokler se uvoz ali izvoz ne konča.
Ta postopek lahko traja nekaj minut. Z izklopom naprave med obdelavo lahko povzročite poškodbo podatkov ali poškodujete napravo.
Med izvozom ali uvozom ne uporabljajte naprave.
Pred uvozom ali izvozom se prepričajte, da naprava ne tiska ali izvaja drugih postopkov.

Izvoz imenika

Izberite elemente za izvoz in jih zapišite v datoteko. Ko izvažate imenik, izberite obliko zapisa datoteke, ki ustreza vašim potrebam.
Izvozite imenik na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Imenika ne morete izvoziti na nadzorni plošči.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Data Management] [Export].
Prikaže se zaslon [Export].
4
Kliknite [Start Exporting], da shranite izvožene podatke kot datoteko v računalnik.
5
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).

Uvoz imenika

Določite izvoženo datoteko in izberite elemente, ki jih želite uvoziti.
Oblike zapisov datotek, ki jih je mogoče uvoziti
Datoteka z informacijami o konfiguraciji naprave (*.dcm)
Datoteka imenika Canon (*.abk)
Uvozite imenik na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Imenika ne morete uvoziti na nadzorni plošči.
Potrebujete skrbniške pravice. Naprava se samodejno znova zažene, kar je odvisno od elementov, ki bodo uvoženi.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Data Management] [Import].
Prikaže se zaslon [Import].
4
Kliknite [Browse] v polju [File Path] in izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
5
Kliknite [Start Importing] [OK].
Izbrana datoteka je uvožena v napravo.
6
Ko se prikaže zaslon s sporočilom, da ja uvoz končan, kliknite [OK].
7
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
99RA-07K