Konfiguracija vrat tiskalnika (Windows)

Če ste spremenili naslov IP naprave ali pa ste dodali tiskalnik v sistem Windows, morda ne boste mogli tiskati iz računalnika. V tem primeru dodajte nova vrata z gonilnikom tiskalnika.
Poleg tega ne morete tiskati iz računalnika, če se vrsta ali številka vrat gonilnika tiskalnika razlikujeta od nastavitev v napravi. V tem primeru spremenite nastavitev gonilnika tiskalnika tako, da se ujema z gonilnikom naprave.

Dodajanje vrat

Naprava podpira dve vrsti vrat: vrata MFNP in standardna vrata TCP/IP. Izberite in dodajte vrata, ki jih želite uporabljati, glede na okolje uporabe.
Vrata MFNP (samo za okolje IPv4)
Ta vrata lahko dodate le, če je gonilnik tiskalnika nameščen z namestitvenim programom. Povezava je vzpostavljena, dokler sta naprava in računalnik v istem podomrežju, tudi če spremenite naslov IP naprave.
Standardna vrata TCP/IP
To so standardna vrata sistema Windows. Nova vrata morate dodati vsakič, ko spremenite naslov IP naprave. Če ne morete dodati vrat MFNP, izberite to vrsto vrat.
Potrebujete skrbniške pravice za vsak računalnik.
Zahtevana priprava
Pripravite naslednje informacije in jih imejte pri roki. Preverjanje stanja in nastavitev omrežja
Dodajanje vrat MFNP: naslov IP ali MAC naprave
Dodajanje standardnih vrat TCP/IP: naslov IP ali ime DNS (ime gostitelja) naprave
1
Prijavite se v računalnik s skrbniškim računom.
2
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Naprave] [Tiskalniki in optični bralniki].
Prikaže se zaslon [Tiskalniki in optični bralniki].
3
Kliknite gonilnik tiskalnika naprave [Manage] [Lastnosti tiskalnika].
Prikaže se zaslon z lastnostmi gonilnika tiskalnika.
4
Na zavihku [Vrata] kliknite [Dodaj vrata].
Prikaže se zaslon [Tiskalniška vrata].
5
Dodajte nova vrata.
Dodajanje vrat MFNP
1
Izberite [Canon MFNP Port] in kliknite [Nova vrata].
2
Izberite možnost [Samodejna zaznava] in napravo ter kliknite [Naslednja].
Če naprava ni prikazana, kliknite [Osveži]. Če naprava še vedno ni prikazana, izberite možnost [Naslov IP] ali [Naslov MAC], vnesite naslov IP ali MAC naprave in kliknite [Naslednja].
3
Kliknite [Dodaj].
Dodajanje standardnih vrat TCP/IP
1
Izberite [Standardna vrata TCP/IP] in kliknite [Nova vrata].
Prikaže se zaslon [Čarovnik za dodajanje standardnih tiskalniških vrat TCP/IP].
2
Kliknite [Naslednja].
3
Vnesite naslov IP ali ime DNS (ime gostitelja) in kliknite [Naslednja].
Ime vrat je samodejno vneseno, zato ga lahko po potrebi spremenite.
Če se prikaže sporočilo [Zahtevane so dodatne informacije o vratih]
Sledite navodilom na zaslonu. Če želite nastaviti možnost [Vrsta naprave], izberite [Canon Network Printing Device with P9100] v razdelku [Standardno].
6
Kliknite [Dokončaj].
Dodana so nova vrata in prikazan je zaslon [Tiskalniška vrata].
7
Kliknite [Zapri] [Zapri].

Spreminjanje vrste in številke vrat

Če je računalnik konfiguriran tako, da ne uporablja protokola LPD ali RAW, morate spremeniti vrsto vrat v računalniku v protokol, katerega uporabo podpira računalnik.
Če je bila številka vrat LPD ali RAW spremenjena, boste morda morali spremeniti nastavitve v računalniku tako, da se ujemajo z nastavitvami v napravi.
* V računalniku ni treba spremeniti vrste ali številke vrat za vrata WSD.
Potrebujete skrbniške pravice za vsak računalnik.
1
Prijavite se v računalnik s skrbniškim računom.
2
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Naprave] [Tiskalniki in optični bralniki].
Prikaže se zaslon [Tiskalniki in optični bralniki].
3
Kliknite gonilnik tiskalnika naprave [Manage] [Lastnosti tiskalnika].
Prikaže se zaslon z lastnostmi gonilnika tiskalnika.
4
Na zavihku [Vrata] kliknite [Konfiguriraj vrata].
Prikaže se zaslon [Konfiguriraj vrata] ali [Konfiguriraj standardni nadzor vrat protokola TCP/IP].
5
Nastavite vrsto in številko vrat.
Za vrata MFNP
V razdelku [Vrsta protokola] izberite možnost [RAW] ali [LPR] in spremenite številko vrat.
Za standardna vrata TCP/IP
Na zaslonu [Vrsta protokola] izberite [Raw] ali [LPR].
Ko je izbrana možnost [Raw], spremenite številko vrat.
Ko je izbrana možnost [LPR], vnesite »Ip« za [Ime čakalne vrste].
6
Kliknite [V redu] [Zapri].
Nastavitve so uporabljene.
99RA-03W