Preklic optičnega branja

Če želite preklicati postopek optičnega branja, upoštevajte navodila na zaslonu.

Model z zaslonom s senzorji

Pritisnite [Preklic] [Da].
Če zgornji zaslon ni prikazan, pritisnite na nadzorni plošči, nato pa pritisnite [Da].
Če je prikazan zaslon s seznamom poslov, izberite posel, ki ga želite preklicati, in pritisnite [Da].

Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD

Pritisnite [<Prekliči>] [Da] .
Če zgornji zaslon ni prikazan, pritisnite na nadzorni plošči, nato pa pritisnite [Da] .
Če je prikazan zaslon s seznamom poslov, izberite posel, ki ga želite preklicati, in pritisnite [Da] .
99RA-04F