[Nastavitve dodajanja papirja]

Določite nastavitve za vir papirja.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Preklop načina dodajanja papirja]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Skupno] [Nastavitve dodajanja papirja]
Določite nastavitve, ki se uporabljajo pri tiskanju na papir z vnaprej natisnjenim logotipom.
Običajno morate pri uporabi takšnega papirja spremeniti smer vlaganja papirja in stran, ki je obrnjena navzgor, glede na to, ali gre za enostransko ali obojestransko tiskanje.
Če za vir vloženega papirja izberete [Prioriteta strani za tiskanje], ni treba spreminjati smeri vloženega papirja ali strani, ki je obrnjena navzgor. Če izberete [Prioriteta strani za tiskanje], papir vedno vložite načinom za obojestranski izpis. Usmerjenost za nalaganje papirja z logotipom
* Če v tej nastavitvi izberete [Prioriteta strani za tiskanje], bo enostranski izpis počasnejši. Če uporabljate papir brez vnaprej natisnjenega logotipa ali če za papir z vnaprej natisnjenim logotipom ne uporabljate obojestranskega izpisa, izberite [Prednost hitrosti].
[Kaseta 1]
[Prednost hitrosti]
[Prioriteta strani za tiskanje]
Če za vir papirja izberete vir s papirjem, ki ga ni mogoče uporabiti za obojestranski izpis, izberete [Prioriteta strani za tiskanje], je ta nastavitev onemogočena, naprava pa deluje z nastavitvijo [Prednost hitrosti].
99RA-08E