[Skupne nastavitve] (Model z zaslonom s senzorji)

Določite nastavitve za omejitev prenosa optično faksov ter za prikaz zaslona za potrditev pri pošiljanju podatkov.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Omejevanje za nove prejemnike]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Oddaja] [Skupne nastavitve]
Določite, ali želite prejemnike, ki jih lahko določite pri pošiljanju faksov, omejiti na prejemnike, ki so registrirani v imeniku. Omejitev razpoložljivih prejemnikov
[Izključeno]
[Vključeno]

[Omejitev pon. pošiljanja iz dnevnika]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Oddaja] [Skupne nastavitve]
Določite, ali želite prepovedati določanje prejemnikov iz dnevnika poslov oddajanja za opravila faksiranja. Omejitev razpoložljivih prejemnikov
[Izključeno]
[Vključeno]

[Potrditev ODD s hitrim/kodnim izbiranjem]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Oddaja] [Skupne nastavitve]
Določite, ali se prikaže zaslon za potrditev registriranega prejemnika Potrditev prejemnika pred pošiljanjem, če je prejemnik določen z uporabo številke za kodno izbiranje.
[Izključeno]
[Vključeno]

[Pred pošiljanjem potrdi prejemnika]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Oddaja] [Skupne nastavitve]
Določite, ali naj se pri pošiljanju faksa prikaže zaslon za potrditev prejemnika. Potrditev prejemnika pred pošiljanjem
[Izključeno]
[Vključeno]
[Samo za zaporedno oddajanje]

[Prikaz obvest., ko je opravilo sprejeto]

[Meni] [Nastavitve funkcij] [Oddaja] [Skupne nastavitve]
Postopki, ki jih izvaja naprava, vključno s pošiljanjem faksov, so upravljani kot posli. Izberite, ali želite po izvedenih postopkih faksiranja prikazati zaslon za potrditev sprejema kot posla.
Če izberete [Vključeno], lahko prikažete zaslon za ogled stanja pošiljanja in dnevnika.
[Izključeno]
[Vključeno]
99RA-08W