[Upravljanje podatkov]

Upravljajte ali inicializirajte podatke ter nastavitve v napravi.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Omogoči Product Extended Survey Program]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje podatkov]
Določite, ali želite uporabiti Product Extended Survey Program (program za spremljanje uporabe naprave).
Program Product Extended Survey Program je nameščen hkrati z gonilniki. Samodejno pošilja mesečne posodobitve informacij o uporabi naprave družbi Canon v obdobju 10 let. Program ne pošilja osebnih ali katerih koli drugih informacij, razen zgoraj prikazanih.
[Izključeno]
[Vključeno]

[Inicializacija ključa in certifikata]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje podatkov]
Inicializirajte nastavitve ključa ter potrdila in nastavitve potrdila overitelja potrdil ter izbrišite vse ključe in potrdila, razen tistih, ki so bili vnaprej nameščeni. Inicializacija določenih nastavitev in podatkov

[Inicializacija imenika] (Model z zaslonom s senzorji)

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje podatkov]
Izbrišite prejemnike, registrirane v imeniku. Inicializacija določenih nastavitev in podatkov

[Inicializacija menija]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje podatkov]
Inicializira nastavitve možnosti [Meni] na zaslonu [Domov]. Izberite nastavitve, ki jih želite inicializirati. Inicializacija določenih nastavitev in podatkov
[Preference]
[Nastavitev/Vzdrževanje]
[Nastavitve funkcij]
[Nastavitev prejemnika] (Model z zaslonom s senzorji)
[Nastavitve upravljanja]
[Inicial. vse]
99RA-099