[Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme]

Določite in upravljajte nastavitve za informacije ter postopke, povezane s programsko opremo naprave.

[Nastavitve daljinskega UI]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme]
Določite nastavitve za uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in omejenega dostopa za Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
[Nastavitve daljinskega UI]

[Posodobitev strojne opreme]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme]
Preverite različico vdelane programske opreme naprave in jo posodobite prek interneta ali računalnika.
Posodabljanje vdelane programske opreme (Model z zaslonom s senzorji)
Posodabljanje vdelane programske opreme (Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD)
[Prek računalnika]
[Prek interneta]
[Podatki o različici]
[Nastavitve obvestil]
[Izključeno]
[Vključeno]
99RA-097