[Nastavitve overovitve/gesla]

Določite nastavitve za funkcije preverjanja pristnosti naprave.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Nastavitve funkcije overovitve]

[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Nastavitve varnosti] [Nastavitve overovitve/gesla]
Določite nastavitve za izboljšano varnost z uporabo funkcij preverjanje pristnosti.
[Nastavitve zaklepa]
[Meni] [Nastavitve upravljanja] [Nastavitve varnosti] [Nastavitve overovitve/gesla] [Nastavitve funkcije overovitve]
Določite, ali želite preklopiti v stanje, ki ne omogoča prijave (zaklep) določeno časovno obdobje, če preverjanje pristnosti ni uspešno.
Če uporabite zaklep, lahko v razdelku [Prag zaklepanja] določite število dovoljenih zaporednih neuspešnih preverjanj pristnosti, preden je aktiviran zaklep, v razdelku [Obdobje zaklepa] pa lahko določite tudi dolžino časa zaklepa.
[Omogočanje zaklepa]
[Izključeno]
[Vključeno]
[Prag zaklepanja]
1 do 10 (krat)
[Obdobje zaklepa]
1 do 60 (min.)
99RA-09C