[Nastavitve brezžičnega omrežja LAN]

Določite nastavitve za povezavo naprave z brezžičnim omrežjem LAN in varčevanje z energijo, ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem LAN.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Izbira omrežja]

[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN]
Na prikazanem seznamu izberite usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN (dostopno točko) in vnesite omrežni ključ za povezavo. Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z iskanjem usmerjevalnika (način nastavitve dostopne točke)

[Druge povezave]

[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN]
Povežite se z brezžičnim omrežjem LAN na način, ki ne vključuje izbiro usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN s seznama.
[Ročno vnesite ime omrežja]
[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN] [Druge povezave]
Povežite se z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN tako, da ročno vnesete vse podatke o usmerjevalniku, kot so SSID, omrežni ključ in varnostne nastavitve. Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN z nastavitvijo podrobnosti (način ročne nastavitve)
[Nastavitve varnosti]
[Brez]
[WEP]
[Odprti sistem]
Šifrirni ključi od 1 do 4
[Ključ v skupni rabi]
Šifrirni ključi od 1 do 4
[WPA/WPA2-PSK]
[Samodejno]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[Način potisnega gumba WPS]
[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN] [Druge povezave]
Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem LAN tako, da pritisnete gumb na usmerjevalniku LAN, ki podpira način s pritiskom gumba WPS. Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z gumbom usmerjevalnika (način s pritiskom gumba)
[Način kode PIN WPS]
[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN] [Druge povezave]
Povežite se z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN, ki podpira način WPS s kodo PIN, tako, da registrirate kodo PIN, ki jo ustvari naprava. Za registracijo kode PIN uporabite računalnik ali podobno napravo. Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z vnosom kode PIN (način WPS s kodo PIN)

[Nastavitve povezave]

[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN]
Konfigurirajte nastavitev za varčevanje z energijo pri povezovanju prek brezžičnega omrežja LAN in preverite informacije o povezavi z brezžičnim omrežjem LAN.
[Način manjše porabe]
[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN] [Nastavitve povezave]
Določite, ali naj naprava redno preklopi v način varčevanja z energijo glede na signale, ki jih pošilja usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN.
[Izključeno]
[Vključeno]
[Podatki o povezavi]
[Meni] [Preference] [Omrežje] [Nastavitve brezžičnega omrežja LAN] [Nastavitve povezave]
Preverite podatke, kot so varnostne nastavitve ter naslov MAC brezžičnega omrežja LAN in druge informacije o povezavi. Ogled naslova MAC in podatkov o povezavi z brezžičnim omrežjem LAN
[Naslov MAC]
[Stanje brezžičnega omrežja LAN]
[Podatki o zadnji napaki]
[Kanal]
[Omrežno ime]
[Nastavitve varnosti]
[Način manjše porabe]
99RA-081