Konfiguriranje naprave za vaše omrežno okolje

Velikost in konfiguracija omrežja se razlikujeta glede na namen in uporabo. Naprava je opremljena z različnimi tehnologijami, ki podpirajo številna okolja.
Po potrebi konfigurirajte nastavitve naprave glede na omrežno okolje.

Glejte tudi

Za zmanjšanje nevarnosti nepooblaščenega dostopa in prisluškovanja je priporočljivo konfigurirati varnostne nastavitve glede na omrežno okolje.
Zaščita omrežja
Uporaba naprave v omrežju s preverjanjem pristnosti IEEE 802.1X
Če v računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem, ki uporablja preverjanje pristnosti IEEE 802.1X, morate v računalniku konfigurirati nastavitve, kot je način preverjanja pristnosti, ki jo upravlja strežnik za preverjanje pristnosti. Uporaba protokola IEEE 802.1X
99RA-01K