Nastavitev omrežja

Če želite napravo upravljati iz računalnika ali se povezati s strežnikom, morate napravo povezati v omrežje.
S spodnjim postopkom povežite napravo v omrežje in konfigurirajte nastavitve naprave v skladu z omrežnim okoljem.
Za nastavitev omrežja so potrebne skrbniške pravice.
Povezava naprave v omrežje brez ustreznih varnostnih ukrepov lahko povzroči uhajanje informacij iz naprave tretjim osebam. Zaščita omrežja

Priprava na nastavitev omrežja

Zagotovite ethernetni kabel in usmerjevalnik glede na okolje uporabe naprave.
Preverite informacije o omrežnem okolju, ki ga uporablja naprava, in zahtevane omrežne nastavitve. Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.
Preverite, ali sta računalnik in usmerjevalnik, ki bosta uporabljena v omrežju, pravilno povezana, in dokončajte omrežne nastavitve. Podrobnosti o načinu priključitve najdete v priročnikih za naprave ali se obrnite na proizvajalca.

Postopek nastavitve omrežja

1. korak
Izberite, ali želite uporabiti žično ali brezžično omrežje LAN, in se povežite z omrežjem.
Povezava z žičnim omrežjem LAN
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN
2. korak
Nastavite naslov IP.
Ko se naprava privzeto poveže z žičnim ali brezžičnim omrežjem LAN, se naslov IP samodejno pridobi in nastavi za napravo.
Če želite uporabiti določen naslov IP, morate to možnost nastaviti ročno.
Nastavitev naslovov IPv4
Nastavitev naslovov IPv6
* Pri ročni nastavitvi naslova IP nekaterih nastavitev naslova IPv6 ne morete konfigurirati z nadzorno ploščo. Za nastavitev naslova IPv4 je priporočljivo uporabiti nadzorno ploščo, za nastavitev naslova IPv6 pa Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
3. korak
Po potrebi konfigurirajte nastavitve naprave glede na omrežno okolje.
* Nekaterih nastavitev ne morete konfigurirati na nadzorni plošči. Priporočljivo je, da nastavitve konfigurirate z uporabo Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v koraku 3.

Preverjanja po konfiguriranju omrežnih nastavitev

Preverite, ali je naprava pravilno povezana z omrežjem.
Po potrebi preverite naslov IP in naslov MAC naprave ter druge informacije.
Preverjanje stanja in nastavitev omrežja
99RA-016