Tiskanje je neenakomerno

Odpravite težave tako, da v tem vrstnem redu preverite:

1. korak: Preverite papir

Ali uporabljate ustrezen papir?
Preverite, ali je papir v napravi uporaben, in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.
Papir, ki ga lahko uporabite
Nalaganje papirja

2. korak: Preverjanje kartuše s tonerjem

Preverite količino preostalega tonerja v kartuši s tonerjem.
V primeru nizke ravni preostale količine tonerja v kartuši s tonerjem zamenjajte kartušo s tonerjem.
Preverjanje preostale količine potrošnega materiala
Zamenjava kartuše s tonerjem
* Glede na stanje uporabe naprave je lahko dejanska preostala količina tonerja manjša od navedene ali pa so deli poškodovani.

3. korak: Preverjanje okolja uporabe naprave

Ali napravo uporabljate v vlažnem okolju?
Težavo boste morda odpravili tako, da možnost [Način za visoko vlago] nastavili na [Vključeno].
Model z zaslonom s senzorji
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitev/Vzdrževanje] [Nastavitev kakovosti slike] [Specialna obdelava] [Način za visoko vlago] [Vključeno]
Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči  [Meni]  [Nastavitev/Vzdrževanje]  [Nastavitev kakovosti slike]  [Specialna obdelava]  [Način za visoko vlago]  [Vključeno] 
* Če to možnost nastavite na [Vključeno] lahko pride do zameglitve slik in besedila v okolju z nizko vlažnostjo.
Ali uporabljate napravo v okolju z nenadnimi temperaturnimi spremembami?
Zaradi nenadnih temperaturnih sprememb lahko pride do kondenzacije, zaradi česar lahko slike in besedilo zbledijo ali so zamegljeni. V primeru nadaljnje uporabe naprave v teh pogojih lahko pride do zagozditev papirja, napak pri tiskanju, okvar ali drugih težav. Pred uporabo naprave počakajte najmanj dve uri, da se naprava prilagodi temperaturi in vlagi v prostoru.
Ali je naprava nameščena na mestu, ki je izpostavljeno močnemu vetru, na primer zaradi klimatske naprave?
Če je tako, prilagodite smer in glasnost zraka v klimatski napravi.
Če to ne deluje, boste težavo morda lahko odpravili tako, da boste nastavitev [Preklop načina dodajanja papirja] nastavili na [Prioriteta strani za tiskanje].
Model z zaslonom s senzorji
[Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve funkcij] [Skupno] [Nastavitve dodajanja papirja] [Preklop načina dodajanja papirja]  [Kaseta 1]  [Prioriteta strani za tiskanje]
Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD
[Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve funkcij] [Skupno] [Nastavitve dodajanja papirja] [Preklop načina dodajanja papirja]  [Kaseta 1]  [Prioriteta strani za tiskanje]
* Če izberete možnost [Prioriteta strani za tiskanje], se bo hitrost tiskanja za enostransko tiskanje zmanjšala.
99RA-0A9