Povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti

Težavo odpravite tako, da upoštevate spodnja navodila za preverjanje stanja računalnika, usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN (dostopne točke) in naprave.

1. korak: preverjanje stanja računalnika in usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN

Ali ste konfigurirali nastavitve računalnika in usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN
Konfigurirajte potrebne nastavitve, če še niso konfigurirane.
Ali so napajalni kabli in ethernetni kabel pravilno priključeni?
Če kateri kabli niso pravilno priključeni ali so izključeni, jih pravilno priključite.
Ali je napajanje usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN vklopljeno?
Če povezave ne morete vzpostaviti niti pri vklopljenem napajanju, izklopite ter znova vklopite napajanje računalnika in usmerjevalnika.

2. korak: preverjanje stanja naprave in usmerjevalnika brezžičnega omrežja LAN

Ali je napajanje naprave vklopljeno?
Če je napajanje vklopljeno, ga izklopite in nato znova vklopite.
Ali je mesto namestitve ustrezno?
Naprava in brezžični usmerjevalnik LAN morata biti nameščena na mestu brez sten ali drugih ovir med napravama in v dosegu 50 m.
Ne nameščajte je v bližino mikrovalovne pečice, brezžičnega telefona ali druge naprave, ki ustvarja radijske valove.

3. korak: ponovno vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem LAN z uporabo vrste povezave, ki ustreza vašemu brezžičnemu omrežju LAN. Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
99RA-0C4