Zaslon [Nadzor statusa]

Zaslon se prikazuje kad pritisnete  na upravljačkoj ploči ili pak [Nadzor statusa]  na zaslonu [Početni zaslon] i drugim mjestima.
Pomoću tog zaslona provjerite informacije o uređaju, upotrebi te zapisnike, mrežne postavke i informacije o pogreškama.
Model s dodirnim zaslonom
Model 5 Lines LCD
[IPv4]
Prema zadanim postavkama prikazuje IPv4 adresu uređaja. To možete i sakriti. [Prikaži IP adresu]
[Podaci o pogrešci/obavijesti]
Možete pogledati informacije o pogreškama koje su se pojavile na uređaju. Poduzmite mjere za otklanjanje poteškoća na temelju pojedinosti o pogreškama.
Kada se prikaže poruka
Prikazuje se poruka o pogrešci
[Status uređaja]
[Informacije o papiru]
Prikazuje koliko je preostalog papira u izvoru papira.
[Razina spremnika]
Provjerite količinu preostalog tonera u spremniku tonera.
Vijek trajanja drugih unutrašnjih dijelova može isteći prije nego što ponestane tonera.
[Provjer. naziv uloška tonera]
Prikazuje naziv spremnika tonera.
[Provjera brojača]
Provjerite ukupan broj ispisanih, faksiranih i kopiranih stranica. Provjera broja ispisanih stranica (provjera brojača)
[Podaci o verziji]
Prikazuje informacije o verziji firmvera na uređaju.
[Serijski broj]
Prikazuje serijski broj uređaja.
[Zadatak kopiranja/ispisivanja]
Prikazuje status i zapisnik obrade kopiranja ili ispisa.
Provjera statusa kopiranja
Pregled statusa zadatka ispisa i zapisnika
[TX zadatak] (samo model s dodirnim zaslonom)
Prikazuje status i zapisnik o poslanim faksovima.
Provjera statusa spremanja te zapisnika skeniranih podataka (Model s dodirnim zaslonom)
Provjera poslanih i primljenih faksova
[RX zadatak] (samo model s dodirnim zaslonom )
Prikazuje status i zapisnik o primljenim faksovima. Provjera poslanih i primljenih faksova
[Pogreške prosljeđivanja faksa] (samo model s dodirnim zaslonom)
Ako se faks ne može proslijediti, ali ostaje u memoriji, može se ispisati ili proslijediti na drugo odredište te pregledati njegov sadržaj. Provjera faksova čije prosljeđivanje nije uspjelo
[Mrežne informacije]
[IPv4]
Provjerite IPv4 adresu i druge postavke. Postavljanje IPv4 adresa
[IPv6]
Provjerite IPv6 adresu i druge postavke. Postavljanje IPv6 adresa
[Metoda spajanja na mrežu]
Provjerite je li uređaj povezan žično ili bežično.
Prikazuje informacije o statusu i pogreškama veze putem bežičnog LAN-a.
[Informacije o izravnom povezivanju]
Prikazuje status izravnog povezivanja s uređajem.
[Podaci o pogreški IEEE 802.1X]
Prikazuje pojedinosti o pogreškama koje se pojavljuju prilikom provjere autentičnosti IEEE 802.1X.
99L5-02C