Prikazuje se poruka o pogrešci

Ako ispis nije moguć, nije moguće poslati ili primiti faks ili se pak pojavi neka druga pogreška, u izvješću ili zapisniku o zadatku prikazat će se šifra pogreške (troznamenkasti broj koji počinje s „#”).
Izvješće
Dnevnik zadataka
Odaberite šifru pogreške s popisa u nastavku pa provjerite kako riješiti problem.
Od #001 do #099
#001 #003 #005 #012 #018 #022 #037 #099
Od #701 do #799
#703 #751 #753 #755 #766
Od #801 do #899
#818 #819 #820 #821 #827 #829 #852 #853 #861 #863
Od #901 do #999
#934 #995
Ako se problem ne riješi nakon što isprobate načine rješavanja poteškoća, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Ako problem i dalje ostaje

#001

Izvornik je zaglavljen u ulagaču.
Uklonite zaglavljeni izvornik.
Zaglavljivanje papira u ulagaču

#003

Količina podataka prevelika je za slanje ili primanje faksa.
Podijelite izvornik ili smanjite razlučivost.
Slanje faksa nije moguće
Kada šaljete izvornik s mnogo stranica, prije slanja ga razdijelite.
Promijenite postavljenu razlučivost na manju razlučivost prilikom skeniranja izvornika.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Faks] [Razlučivost] odaberite razlučivost.
Primanje faksa nije moguće
Zatražite od pošiljatelja da podijeli izvornik ili smanji razlučivosti i ponovno pošalje faks.

#005

Uređaj druge strane nije odgovorio u zadanom vremenskom ograničenju.
Jeste li naveli međunarodno odredište?
Možda se niste mogli pravilno povezati s odredištem. Nakon što unesete međunarodni pristupni broj ili pozivni broj države, unesite vrijeme čekanja (pauze) ili smanjite brzinu početka komunikacije prije slanja faksa. Nije moguće poslati faks na međunarodno odredište
Je li uređaj druge strane spreman za primanje faksa?
Možda uređaj druge strane nije priključen na napajanje ili RX način nije pravilno konfiguriran. Neka druga strana to provjeri.

#012

Uređaj primatelj ostao je bez papira (ispisnog papira).
Neka druga strana doda još papira.

#018

Uređaj druge strane nije odgovorio jer je zauzet ili iz nekog drugog razloga.
Jeste li naveli međunarodno odredište?
Možda se niste mogli pravilno povezati s odredištem. Nakon što unesete međunarodni pristupni broj ili pozivni broj države, unesite vrijeme čekanja (pauze) ili smanjite brzinu početka komunikacije prije slanja faksa. Nije moguće poslati faks na međunarodno odredište
Je li uređaj druge strane spreman za primanje faksa?
Možda uređaj druge strane nije priključen na napajanje ili RX način nije pravilno konfiguriran. Neka druga strana to provjeri.

#022

Ograničeno je slanje faksova s računala. Ili je odredište navedeno kao odredište prosljeđivanja izbrisano iz adresara.
Da biste poništili ograničenje za slanje faksova s računala, promijenite postavku [Fax TX Settings].
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] potvrdite potvrdni okvir [Allow Fax Driver TX] [OK]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Postavke funkcije] da biste promijenili postavku. [Dopusti TX preko pogon. programa faksa]
Registrirajte odredište prosljeđivanja u adresaru.
Registriranje odredišta u adresaru (sučelje za daljinski pristup Remote UI) (Model s dodirnim zaslonom)
Provjerite je li faks koji nije bilo moguće proslijediti spremljen u memoriji.
Ako je taj faks spremljen u memoriji, možete ga pokušati ponovno proslijediti. Provjera faksova čije prosljeđivanje nije uspjelo

#037

Slanje faksa nije uspjelo zbog nedovoljno dostupne memorije ili je premašen maksimalan broj odredišta na koji se faks može poslati. Ili nije bilo moguće izvesti ispis zbog veličine datoteke.
Ako postoje podaci koji čekaju na ispis ili slanje faksom, pričekajte da se obrada završi.
Provjerite primljene podatke spremljene u memoriju.
Ispišite ih ili proslijedite prema potrebi te izbrišite sve nepotrebne podatke.
Pregled i ispis faksova spremljenih u memoriju
Provjera faksova čije prosljeđivanje nije uspjelo
Prilikom slanja faksova razdijelite izvornik ili smanjite razlučivost.
Kada šaljete izvornik s mnogo stranica, prije slanja ga razdijelite.
Promijenite postavljenu razlučivost na manju razlučivost prilikom skeniranja izvornika.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Faks] [Razlučivost] odaberite razlučivost.
Pokušavate li pri slanju faksa u sustavu Windows poslati faks na više odredišta?
Slanje faksa možda nije uspjelo jer je premašen maksimalan broj odredišta koja je moguće odjednom navesti.
Slijedite ovaj postupak da biste promijenili postavku upravljačkog programa za faksiranje i povećali broj odredišta koja se mogu odjednom navesti.
1
Prijavite se na računalo putem administratorskog računa.
2
[] (Start) [] (Settings) [Uređaji] kliknite [Pisači i skeneri]
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
3
Odaberite upravljački program za faksiranje na uređaju [Manage] kliknite [Svojstva pisača]
Prikazuje se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa za faks.
4
Na kartici [Device Settings] potvrdite okvir [Set the number of destinations that can be specified at once to 2000].
5
Kliknite [OK].
Smanjite veličinu datoteke ili razdijelite datoteku.
Optimizirajte datoteku tako da bude manja ili razdijelite datoteku pa je ispišite.

#099

Zadatak je otkazan.
To ne znači da je u pitanju kvar. Po potrebi ponovite radnju.

#703

Uređaj nema dovoljno slobodne memorije.
Šalju li se još neki podaci?
Pričekajte da se slanje dovrši prije ponovnog slanja.
Šaljete li izvornik s većim brojem stranica?
Podijelite izvornik pa ga zatim pošaljite.
Provjerite primljene faksove spremljene u memoriju.
Po potrebi ih ispišite ili proslijedite ili pak izbrišite nepotrebne faksove. Pregled i ispis faksova spremljenih u memoriju
Ponovno pokrenite uređaj pa zatim ponovno pošaljite ili spremite podatke.
Ponovno pokretanje uređaja

#751

Povezivanje uređaja s mrežom nije uspjelo zbog prekida veze.
Provjerite status mreže i postavke.
Ako uređaj nije povezan s mrežom, ponovno konfigurirajte mrežne postavke.
Provjera statusa i postavki mreže
Postavljanje mreže

#753

Povezivanje uređaja s mrežom nije uspjelo jer Ethernet kabel nije bio priključen.
Provjerite je li Ethernet kabel pravilno priključen.

#755

TCP/IP nije pravilno konfiguriran ili se uređaj nije mogao povezati s mrežom zbog postavljenog vremena čekanja prije povezivanja.
Provjerite status mreže i postavke.
Ako uređaj nije povezan s mrežom, ponovno konfigurirajte mrežne postavke.
Provjera statusa i postavki mreže
Postavljanje mreže
Je li postavljeno vrijeme čekanja prije povezivanja?
Provjerite je li postavljeno vrijeme čekanja.
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava [Settings/Registration] [Network Settings] [Waiting Time for Connection at Startup]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon], a zatim odaberite [Osobne postavke] da biste prikazali taj podatak. [Vrijeme ček. za spajanje kod pokretanja]
Ako je postavljeno vrijeme čekanja, nije moguće uspostaviti vezu odmah nakon uključivanja uređaja. Slanje počinje nakon isteka vremena čekanja.
Da biste promijenili vrijeme čekanja, kliknite [Edit] na prethodnom zaslonu [Waiting Time for Connection at Startup], unesite vrijeme čekanja pa kliknite [OK].

#766

Isteklo je razdoblje valjanosti certifikata.
Obnovite certifikat ili upotrijebite certifikat koji nije istekao.
Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija
Jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni?
Provjerite postavke datuma i vremena. Ako postavke nisu točne, postavite vremensku zonu te trenutni datum i vrijeme. Postavljanje datuma i vremena

#818

Primljeni su podaci u obliku koji se ne može ispisati.
Zatražite od pošiljatelja da promijeni oblik datoteke pa datoteku ponovno pošalje.

#819

Primljeni podaci sadrže MIME informacije koje nisu valjane i ne mogu se obraditi.
Zatražite od pošiljatelja da provjeri postavke pa podatke ponovno pošalje.

#820

Primljeni podaci sadrže BASE64 ili uuencode podatke koji nisu valjani i ne mogu se obraditi.
Zatražite od pošiljatelja da provjeri postavke pa podatke ponovno pošalje.

#821

Primljeni podaci sadrže pogrešku u analizi TIFF-a i ne mogu se obraditi.
Zatražite od pošiljatelja da provjeri postavke pa podatke ponovno pošalje.

#827

Primljeni podaci sadrže MIME informacije koje nisu podržane i ne mogu se obraditi.
Zatražite od pošiljatelja da provjeri postavke pa podatke ponovno pošalje.

#829

Veličina primljenih podataka premašuje maksimalnu veličinu koju može primiti uređaj.
Zatražite od pošiljatelja da provjeri podatke pa ih ponovno pošalje.
Primanje faksa
Uređaj ispisuje ili sprema u memoriju stranice od 1 do 999, a briše stranicu 1000 i nadalje. Neka pošiljatelj ponovno pošalje stranicu 1000 i daljnje stranice.

#852

Napajanje uređaja iz nekog se razloga isključilo.
Provjerite je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu.

#853

Ispis iz nekog razloga nije uspio.
Ako je radnja otkazana kad su podaci za ispis slani s računala na uređaj, pokušajte ponovno ispisati.
Inače provjerite sljedeće:
Radi li se o velikom zadatku ispisa?
Količina podataka možda je premašila kapacitet obrade kojim raspolaže uređaj. Smanjite broj stranica za ispis ili ispisujte kad se podaci za ispis ne ispisuju niti čekaju na ispis.
Jesu li podaci za ispis oštećeni?
Ako su podaci oštećeni, popravite ih.

#861

Upotrebljavate nepodržani upravljački program pisača ili su podaci koje pokušavate ispisati oštećeni.
Upotrijebite upravljački program pisača za uređaj pa ponovno pokušajte ispisivati.
Ispis s računala
Jesu li podaci za ispis oštećeni?
Ako su podaci oštećeni, popravite ih.

#863

Pojavila se pogreška koja sprječava ispis.
Ponovno pokrenite uređaj pa ponovno ispišite podatke.
Ponovno pokretanje uređaja

#934

Zadatak je izbrisala funkcija Auto Delete Suspended Jobs (Automatsko brisanje obustavljenih zadataka).
Ispravite pogrešku zbog koje je zadatak obustavljen.
Ispravite pogrešku i pokušajte ponovno ispisivati ili kopirati.
* Onemogućite funkciju Auto Delete Suspended Jobs (Automatsko brisanje obustavljenih zadataka) ili promijenite vrijeme do automatskog brisanja podataka. [Auto brisanje zadataka na čekanju]

#995

Otkazano je slanje ili primanje zadatka na čekanju.
Ako je potrebno, pokušajte ponovno slati ili primati.
99L5-0E9