Promjena zadanih postavki

Zadane postavke za funkcije kopiranja i faksiranja koje se aktiviraju možete promijeniti putem upravljačke ploče.
Postavke možete vratiti na one koje su postavljene ovdje tako da pritisnete  na zaslonu funkcije kopiranja ili faksiranja.
U ovome je odjeljku opisano kako konfigurirati postavke putem upravljačke ploče.
Postavke možete konfigurirati i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)

Model s dodirnim zaslonom

1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke funkcije].
3
Odaberite stavku zadanih postavki koju želite promijeniti.
Odaberite jednu od stavki u nastavku prema funkciji koju želite promijeniti.
Faksiranje
[Slanje] [Postavke faksa] [Promjena zadanih postavki]
Kopiranje
[Kopiraj] [Promjena zadanih postavki]
4
Odaberite postavke koje želite promijeniti pa promijenite zadane postavke.
Pojedinosti o postavljanju stavki svake funkcije potražite ovdje:
Faks: [Promjena zadanih postavki]
Kopir.: [Promjena zadanih postavki]
5
Pritisnite [Primijeni].
Zadane su postavke promijenjene.
Vraćanje zadanih na tvorničke postavke
Za faksiranje
Na zaslonu u 4. koraku pritisnite [Inicijal.] [Da].
Za kopiranje
U 3. koraku u odjeljku [Postavke kopiranja] pritisnite [Inicijaliziraj zadane postavke] [Da].

Model 5 Lines LCD

1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke funkcije]  [Kopiraj]  [Promjena zadanih postavki] .
3
Odaberite postavke koje želite promijeniti pa pritisnite da biste promijenili zadane postavke.
Pojedinosti o postavljanju stavki potražite u nastavku.
[Promjena zadanih postavki]
4
Odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Zadane su postavke promijenjene.
Vraćanje zadanih na tvorničke postavke
U 2. koraku u odjeljku [Postavke kopiranja] pritisnite [Inicijaliziraj zadane postavke] [Da] .
99L5-03H