Postavljanje formata i vrste papira u ladici za papir

Zadane su postavke za format i vrstu papira u ladici za papir A4 i Obični 2. Prilikom umetanja drugog formata ili vrste papira promijenite postavke papira.
U ovome je odjeljku opisano kako konfigurirati postavke putem upravljačke ploče.
Postavke možete konfigurirati i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)

Model s dodirnim zaslonom

1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Pos. papira] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Ladica 1].
3
Odaberite veličinu papira umetnutog u ladicu za papir.
Možete pomicati zaslon da bi se prikazali formati papira (kao što su omotnice) koji nisu prikazani na zaslonu.
Prilikom umetanja papira formata A5
Prilikom umetanja papira u vodoravnom usmjerenju odaberite [A5]. Prilikom umetanja papira u okomitom usmjerenju odaberite [A5R].
Vodoravno usmjerenje (A5)
Okomito usmjerenje (A5R)
Prilikom umetanja papira nestandardnog formata (po mjeri)
1
Pritisnite [Po mjeri].
2
Pritisnite [X]  unesite vrijednost u polje [X]  pritisnite [Primijeni].
3
Unesite vrijednost u polje [Y] na isti način kao u polje [X].
4
Pritisnite [Primijeni].
5
Pritisnite [Primijeni].
Ako postavljeni format papira nije prikazan
Pritisnite [Druge velič.] i odaberite format papira s prikazanog popisa.
4
Odaberite vrstu papira umetnutog u ladicu za papir.
Postavljeni su format i vrsta papira.
Prikazani format papira možete promijeniti na zaslonu u 3. koraku. Sakrivanje formata papira koji se ne upotrebljavaju

Model 5 Lines LCD

1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Postavke papira] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Ladica 1] pa .
3
Odaberite veličinu papira umetnutog u ladicu za papir pa pritisnite .
Možete pomicati zaslon da bi se prikazali formati papira (kao što su omotnice) koji nisu prikazani na zaslonu.
Prilikom umetanja papira formata A5
Prilikom umetanja papira u vodoravnom usmjerenju odaberite [A5]. Prilikom umetanja papira u okomitom usmjerenju odaberite [A5R].
Vodoravno usmjerenje (A5)
Okomito usmjerenje (A5R)
Prilikom umetanja papira nestandardnog formata (po mjeri)
1
Pritisnite [Po mjeri].
2
Pritisnite [X]  unesite vrijednost u polje [X] .
3
Unesite vrijednost u polje [Y] na isti način kao u polje [X].
4
Odaberite [<Primijeni>] i pritisnite .
Ako postavljeni format papira nije prikazan
Pritisnite [<Druge veličine>], pritisnite i odaberite format papira s prikazanog popisa.
4
Odaberite vrstu papira umetnutog u ladicu za papir pa pritisnite .
Prikazani format papira možete promijeniti na zaslonu u 3. koraku. Sakrivanje formata papira koji se ne upotrebljavaju
99L5-02Y