Prilagodba glasnoće (Model s dodirnim zaslonom)

Moguće je prilagoditi glasnoću zvukova koje ispušta uređaj.
Možete odrediti hoće li uređaj emitirati zvukove kojima vas obavještava o svojim operacijama i statusima.

Prilagodba glasnoće faksa

Moguće je prilagoditi glasnoću tona koji se emitira prilikom slanja i primanja faksova.
U ovom se odjeljku opisuje postupak podešavanja glasnoće pomoću upravljačke ploče.
Glasnoću možete podesiti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke]  [Postavke glasnoće].
Prikazuje se zaslon [Postavke glasnoće].
3
Pritisnite [Ton faksa].
4
Pomaknite klizač ulijevo ili udesno da biste prilagodili glasnoću, a zatim pritisnite [Primijeni].
Glasnoća je prilagođena.
Pomicanjem klizača udesno glasnoća se povećava.
Pomicanjem klizača do kraja ulijevo zvuk se isključuje.

Prilagođavanje zvukova drugih funkcija faksa

Možete prilagoditi glasnoću zvuka dolaznog faksa te zvukova koji vas obavještavaju kada se faksovi uspješno pošalju i prime, kao i kad se izvornici uspješno skeniraju.
Možete konfigurirati i postavke za [Ton dovršenja TX-a], [Ton dovršenja RX-a] te [Ton završetka skeniranja] tako da se zvuk emitira samo kada se pojavi pogreška.
U ovom se odjeljku opisuje postupak podešavanja glasnoće pomoću upravljačke ploče.
Glasnoću možete podesiti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke]  [Postavke glasnoće].
Prikazuje se zaslon [Postavke glasnoće].
3
Odaberite stavku za koju želite postaviti glasnoću.
[Ton zvona]
Prilagodite glasnoću zvuka kojim vas se obavještava o dolaznim faksovima.
[Ton dovršenja TX-a]
Prilagodite glasnoću zvuka kojim vas se obavještava da je slanje faksa dovršeno.
[Ton dovršenja RX-a]
Prilagodite glasnoću zvuka kojim vas se obavještava da je primanje faksa dovršeno.
[Ton završetka skeniranja]
Prilagodite glasnoću zvuka kojim vas se obavještava da je skeniranje izvornika za faksiranje dovršeno.
4
Pomaknite klizač ulijevo ili udesno da biste prilagodili glasnoću, a zatim pritisnite [Primijeni].
Pomicanjem klizača udesno glasnoća se povećava.
Pomicanjem klizača do kraja ulijevo zvuk se isključuje.
Za reprodukciju zvuka dovršetka samo u slučaju pogreške, pritisnite [Kod pogreške] [Uključeno].
5
Pritisnite [Primijeni].
Glasnoća je prilagođena.

Postavljanje zvukova obavijesti za radnje i statuse

Možete i odrediti hoće li uređaj emitirati zvukove kojima vas obavještava o svojim operacijama i statusima, npr. o radu s upravljačkom pločom i otkrivenim pogreškama.
U ovome je odjeljku opisano kako konfigurirati postavke putem upravljačke ploče.
Postavke možete konfigurirati i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Osobne postavke]  [Postavke glasnoće].
Prikazuje se zaslon [Postavke glasnoće].
3
Odaberite stavku koju želite postaviti.
4
Odredite emitiraju li se zvukovi obavijesti. Zaslon [Postavke glasnoće] (Model s dodirnim zaslonom)
Za emitiranje zvukova obavijesti odaberite [Uključeno].
99L5-03K