Podržano okruženje

Radno okruženje

Sistemsko okruženje za WSD Scan
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
Radno okruženje za AirPrint
Radno okruženje sučelja za daljinski pristup Remote UI *1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
macOS
Safari 11
Google Chrome
Android
Google Chrome
UC Browser
iOS
Safari 11
UC Browser
*1 Svoj web-preglednik morate postaviti za omogućivanje kolačića i korištenje JavaScripta.
99L5-00X