[Slanje]

Odredite postavke za slanje skeniranih podataka i faksova.

[Uobičajene postavke]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Slanje]
Odredite postavke za ograničenje prijenosa skeniranih podataka i faksova te za prikaz zaslona za potvrdu odredišta.
[Uobičajene postavke] (Model s dodirnim zaslonom)

[Skeniraj i pošalji postavke]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Slanje]
Odaberite postavke za slanje skeniranih podataka.
[Skeniraj i pošalji postavke]

[Postavke faksa]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Slanje]
Odredite postavke za slanje faksova.
[Postavke faksa] (Model s dodirnim zaslonom)
* [Postavke faksa] možda se neće prikazati, ovisno o modelu, instaliranim mogućnostima i ostalim postavkama.
99L5-08U