[Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]

Odredite postavke za informacije i radnje povezane sa softverom uređaja te upravljanje njima.

[Postavke za udaljeni UI]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]
Odredite postavke za upotrebu sučelja za daljinski pristup Remote UI te za Restrict Access (Ograničenje pristupa) za sučelje za daljinski pristup Remote UI.
[Postavke za udaljeni UI]

[Ažuriraj opremu]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]
Provjerite verziju firmvera uređaja te ažurirajte firmver putem interneta ili računala.
Ažuriranje firmvera (Model s dodirnim zaslonom)
Ažuriranje firmvera (Model 5 Lines LCD)
[Putem računala]
[Putem interneta]
[Podaci o verziji]
[Postavke obavijesti]
[Isključeno]
[Uključeno]
99L5-097