Povezivanje s bežičnim LAN-om pomoću gumba na usmjerivaču (način pritiska na gumb)

Ako vaš usmjerivač za bežični LAN podržava način pritiska na gumb za WPS, vezu možete lako postaviti na upravljačkoj ploči uređaja i pomoću gumba na usmjerivaču za bežični LAN.
Za povezivanje s bežičnim LAN-om potrebne su administratorske ovlasti.

Model s dodirnim zaslonom

1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Post. bežič. LAN-a.] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Odabir mreže].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [Prijava]. ID i PIN upravitelja sustava
Ako se prikaže poruka [Omogućiti bežični LAN?], pritisnite [Da].
Ako se prikaže poruka [Nije moguće pronaći pristupnu točku.], pritisnite [Zatvori].
2
Pritisnite [Druge veze].
3
Pritisnite [Način gumba WPS].
Uređaj počinje tražiti pristupnu točku.
4
Kada započne traženje pristupne točke, u roku od dvije minute pritisnite gumb na usmjerivaču za bežični LAN.
[Spojeno.] je prikazano na upravljačkoj ploči.
Kad je uređaj povezan s bežičnim LAN-om [] pojavljuje se na zaslonu [Početni zaslon].
Pritisnite gumb u roku od dvije minute. (Na nekim usmjerivačima za bežični LAN možda ćete morati pritisnuti i držati gumb.)
* Pojedinosti o upotrebi gumba potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN.
5
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
Ako se tijekom rada pojavi poruka o pogrešci i nije moguće uspostaviti vezu
Pritisnite [Zatvori] i ponovite postupak od 2. koraka.

Model 5 Lines LCD

1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Post. bežič. LAN-a.] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Odabir mreže].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
Ako se prikaže poruka [Omogućiti bežični LAN?], odaberite [Da] i pritisnite .
Ako se prikaže poruka [Nije moguće pronaći pristupnu točku.], pritisnite .
2
Odaberite [Druge veze] i pritisnite .
3
Odaberite [Način gumba WPS] i pritisnite .
Uređaj počinje tražiti pristupnu točku.
4
Kada započne traženje pristupne točke, u roku od dvije minute pritisnite gumb na usmjerivaču za bežični LAN.
Pritisnite gumb u roku od dvije minute. (Na nekim usmjerivačima za bežični LAN možda ćete morati pritisnuti i držati gumb.)
* Pojedinosti o upotrebi gumba potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN.
5
Kada se na upravljačkoj ploči prikaže [Spojeno.], pritisnite .
Kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om, na zaslonu [Početni zaslon] prikazuje se [].
6
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
Ako se tijekom rada pojavi poruka o pogrešci i nije moguće uspostaviti vezu
Pritisnite i ponovite postupak od 2. koraka.
99L5-01A