Primanje faksa nije moguće

Otklonite poteškoće provjerama po sljedećim koracima:

1. korak: provjera preostale količine tonera u spremniku tonera

Ako je preostala količina tonera u spremniku niska, primljeni se podaci mogu spremiti u memoriju uređaja bez ispisa da bi se spriječio ispis teško čitljivog teksta ili slika koje se slabo vide.
Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera i po potrebi zamijenite neki od spremnika tonera.
Provjera preostale količine potrošnog materijala
Zamjena spremnika tonera
Da biste ispisali primljene podatke i kad je razina tonera u spremniku tonera niska, omogućite [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] ili [RX Settings] [Common Settings] [Edit] u odjeljku [Common Settings] potvrdite potvrdni okvir [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Postavke funkcije] da biste konfigurirali postavke. [Nastavite s ispisom. Kad je k. u ul. n.]
* Kad je omogućena ta postavka, rezultat ispisa može biti svijetao ili izblijedio. Primljeni podaci ne spremaju se u memoriju, pa ako je ispisani sadržaj nečitljiv, možda ćete morati zatražiti od pošiljatelja da ponovno pošalje podatke.

2. korak: provjera postavke načina rada primanja (RX)

Je li način primanja faksa pravilno postavljen?
Provjerite je li način primanja faksa postavljen sukladno namjeni faksa te po potrebi promijenite postavku. Promjena načina primanja faksa i zadavanje radnje prilikom primanja faksa
Je li način primanja faksa postavljen na [Telefonska sekretarica]?
Ako je tako, provjerite sljedeće i pravilno povežite telefon:
S uređajem je povezana telefonska sekretarica.
Napajanje je uključeno i poruka je pravilno snimljena.
Je li način primanja faksa postavljen na [Ručno]?
Ako je tako, pritisnite [Pokreni primanje] prije spuštanja slušalice pri primanju faksa. Spuštanjem slušalice prije toga može se prekinuti poziv.
Ako je s uređajem povezan telefon, faks možete primiti putem telefona i bez rukovanja uređajem. Primanje faksova putem telefona (udaljeni RX)

3. korak: provjera okruženja za primanje faksa

Primate li faks putem optičke linije?
Uređaj je usklađen sa standardima za analogne linije pa se ne može jamčiti primanje faksova putem optičke linije. Možda ćete moći izvoditi operacije putem optičke linije, pa pročitajte sljedeće:
Nije moguće slanje ni primanje faksa putem optičke linije
Primate li faks od servisa za uslužne obavijesti?
Ako primate, izvedite sljedeće operacije u skladu s vrstom telefonske linije povezane s uređajem.
Upotreba linije s tonskim biranjem
Ručno konfigurirajte vrstu telefonske linije, a zatim nazovite svog davatelja usluge.
Prijavite se na Remote UI (Udaljeni UI) [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] u odjeljku [Select Line Type] odaberite [Manual] u odjeljku [Line] odaberite [Tone] [OK]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Postavke funkcije] da biste konfigurirali postavke. [Odabir vrste linije]
Upotreba linije s impulsnim biranjem
Kad nazovete svog davatelja usluge, na numeričkoj tipkovnici pritisnite „” (Tonsko) pa unesite broj za primanje usluge.
* Ako ne znate koju vrstu telefonske linije koristite, obratite se telefonskoj tvrtki.

4. korak: oslobađanje mjesta u memoriji uređaja

Provjerite primljene faksove u memoriji uređaja te ih po potrebi ispišite ili proslijedite ili pak izbrišite nepotrebne faksove. Pregled i ispis faksova spremljenih u memoriju
99L5-0CX