Operații de copiere

Această secțiune descrie operațiile de copiere de bază la copierea documentelor, a fotografiilor și a altor materiale imprimate („originale”).
La copierea originalelor cu texte sau imagini care se apropie de muchia paginii, fără margini, copia poate fi imprimată cu o zonă lipsă în jurul muchiei. Pentru dimensiunile marginii, consultați specificațiile de bază. Specificații de bază

Model panou tactil

1
Așezați documentul original. Poziționarea documentelor originale
2
Pe panoul de operare, apăsați pe [Copiere] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul de copiere.
3
Setați numărul de exemplare și raportul de copiere.
[Număr de copii]
Specificați numărul de copii.
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce numărul de copii.
[Raport copiere]
Setați raportul pentru mărirea sau reducerea copiilor.
Setarea unui raport de copiere personalizat
Apăsați pe [Raport personalizat], introduceți un raport personalizat folosind tastele numerice sau apăsați pe / , apoi apăsați pe [Aplicare].
Puteți specifica o valoare de la 25% la 400% în pași de 1%.
Setarea automată a raportului de copiere pentru un format standard
Selectaţi din listă un raport de copiere fix.
4
Configurați celelalte setări de copiere, după caz. Funcții de copiere suplimentare (Model panou tactil)
Puteți efectua copierea pe 2 fețe și regla calitatea imaginii și alte setări în funcție de original și de scopul urmărit.
5
Apăsați pe .
Începe copierea.
Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare] [Da]. Anularea operațiilor de copiere
Utilizați [Monitor de stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere. Verificarea stării copiei
Când apare [Scan.urm.: Apăs. start]
Când originalul este amplasat pe suprafața de scanare și copiat folosind copierea pe 2 fețe, N pe 1 sau colaționarea, se afișează ecranul pentru scanarea originalului următor.
1
Selectați formatul documentului original.
Se afişează numai când este specificată copierea faţă-verso.
2
Aşezaţi următorul document original pe suprafaţa de scanare şi apăsaţi .
Se scanează următorul original și se afișează același ecran.
Repetați acest proces până la scanarea tuturor originalelor.
Puteți apăsa și pe [Densitate] pentru a modifica setările pentru fiecare original.
Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie imprimată la dimensiuni mai mici pe hârtie.
3
Apăsați pe [Start copie].
Originalele scanate sunt imprimate.

Model LCD cu 5 linii

1
Așezați documentul original. Poziționarea documentelor originale
2
Pe panoul de operare, apăsați pe [Copiere]  în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul de copiere.
3
Setați numărul de exemplare și raportul de copiere.
[Număr de copii]
Specificați numărul de copii.
Utilizați / , sau taste numerice pentru a accesa numărul de copii, apoi apăsați pe .
[Raport copiere]
Setați raportul pentru mărirea sau reducerea copiilor.
Setarea unui raport de copiere personalizat
Apăsați pe [Raport personalizat], introduceți un raport personalizat folosind tastele numerice, apoi apăsați pe [Aplicare].
Puteți specifica o valoare de la 25% la 400% în pași de 1%.
Setarea automată a raportului de copiere pentru un format standard
Selectaţi din listă un raport de copiere fix și apăsați pe .
4
Configurați celelalte setări de copiere, după caz. Funcții de copiere suplimentare (Model LCD cu 5 linii)
Puteți efectua copierea pe 2 fețe și regla calitatea imaginii și alte setări în funcție de original și de scopul urmărit.
5
Apăsați pe .
Începe copierea.
Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare]  [Da] . Anularea operațiilor de copiere
Utilizați [Monitor de stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere. Verificarea stării copiei
Când apare [Scan.urm.: Apăs. start]
Când originalul este amplasat pe suprafața de scanare și copiat folosind copierea pe 2 fețe sau N pe 1, se afișează ecranul pentru scanarea originalului următor.
1
Selectați formatul documentului original.
Se afişează numai când este specificată copierea faţă-verso.
2
Aşezaţi următorul document original pe suprafaţa de scanare şi apăsaţi .
Se scanează următorul original și se afișează același ecran.
Repetați acest proces până la scanarea tuturor originalelor.
Puteți apăsa și pe [Densitate]  pentru a modifica setările pentru fiecare original.
Dacă formatul originalului este diferit, este posibil ca o parte din imagine să lipsească sau ca imaginea să fie imprimată la dimensiuni mai mici pe hârtie.
3
Apăsați pe [<Start copiere>] .
Originalele scanate sunt imprimate.
99LC-059