Salvarea documentelor recepționate în aparat (blocare memorie) (Model panou tactil)

Funcția Blocare memorie salvează temporar faxurile recepționate în memoria aparatului, fără a le imprima imediat.
Faxurile salvate în memorie pot fi imprimate ulterior, prevenind astfel imprimarea nesupravegheată a documentelor și furtul de informație. De asemenea, faxurile care nu sunt necesare pot fi șterse fără imprimare, pentru a facilita economisirea hârtiei.

Setarea funcției Blocare memorie

În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcţii] pentru a configura setările. [Setări blocare memorie fax]
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
În [RX/Forwarding Settings], faceți clic pe [Common Settings].
Se afișează ecranul [Common Settings].
4
În [Memory Lock Settings], faceți clic pe [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Memory Lock Settings].
5
Bifați caseta de selectare [Use Memory Lock].
6
Configurați funcțiile aferente blocării memoriei, după caz.
Pentru a activa previzualizarea faxului
Bifați caseta de selectare [Use Fax Preview].
Puteți previzualiza faxul la Remote UI (IU la distanță). Când activați previzualizarea, puteți de asemenea să vedeți detaliile faxului și să imprimați cu setarea Blocare memorie activată.
* Aceasta nu poate fi setată în același timp cu [Specify Memory Lock Time].
Pentru a imprima un raport cu rezultate RX pentru a furniza notificarea de Blocare de memorie
Bifați caseta de selectare [Print Report].
* Pentru a utiliza această funcție, raportul cu rezultate RX trebuie să fie activat. Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor
Pentru a activa blocarea memoriei numai la un interval de timp specificat
Bifați caseta de selectare [Specify Memory Lock Time] și introduceți o oră de început și o oră de sfârșit.
7
Faceți clic pe [OK].
Setările sunt aplicate.
8
Deconectați-vă de la IU la distanță.
Când funcția Blocare memorie este dezactivată, toate faxurile salvate în memorie sunt imprimate automat. Blocarea memoriei este dezactivată în următoarele cazuri:
Când caseta de selectare [Use Memory Lock] este debifată
Când s-a atins ora de sfârșit din [Specify Memory Lock Time]

Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie

Când activați previzualizarea în funcția Blocare memorie, puteți de asemenea să vedeți detaliile faxului și să imprimați cu setarea Blocare memorie activată.
În această secțiune este descris modul de vizualizare a acestor informații și de imprimare folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, apăsați pe pentru a vizualiza aceste informații. Nu puteți utiliza panoul de operare pentru a vizualiza unele elemente. Panoul de operare nu poate fi utilizat nici pentru imprimarea documentelor. Verificarea stării și a jurnalului pentru faxurile transmise și recepționate
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Status Monitor/Cancel]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
În [RX], faceți clic pe [Job Status].
Se afișează ecranul [RX: Job Status].
4
Vizualizați sau imprimați faxul.
Când faceți clic pe numărul lucrării, se afișează ecranul [Job Details]. Puteți vizualiza ora de recepție și numărul de pagini și puteți previzualiza faxul.
Când faceți clic pe [Print All], se imprimă toate faxurile salvate în memorie.
5
Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea informațiilor sau după imprimare.
99LC-06X