Restricționarea înregistrării și editării în agendă (Model panou tactil)

Pentru a preveni adăugarea neautorizată de intrări noi în agendă și editarea intrărilor existente, puteți seta un cod PIN și restricționa metoda pentru adăugarea de intrări noi.
Pentru a preveni mai eficient trimiterea accidentală a datelor și scurgerea de informații, permiteți trimiterea exclusiv la destinațiile înregistrate și interziceți adăugarea sau editarea intrărilor din agendă. Limitarea destinaţiilor disponibile

Restricționarea înregistrării și editării în agendă prin setarea unui cod PIN

Puteți solicita introducerea unui cod PIN pentru a adăuga o intrare nouă în agendă sau pentru a edita intrările existente.
În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setare destinaţie] pentru a configura setările. [PIN agendă]
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Address Book PIN] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Address Book PIN].
4
Bifați caseta de selectare [Set/Change PIN] și setați un cod PIN.
Introduceți același număr în casetele [Address Book PIN] și [Confirm].
* Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
5
Faceți clic pe [OK].
Setările sunt aplicate.
6
Deconectați-vă de la IU la distanță.
Ștergerea setării codului PIN
Ștergeți valorile introduse pentru [Address Book PIN], apoi faceți clic pe [OK], lăsând câmpurile necompletate.

Interzicerea înregistrării în agendă a destinațiilor din jurnal pentru trimiterea de faxuri

Puteți restricționa înregistrarea în agendă a destinațiilor din jurnalul de trimitere a faxurilor.
În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcţii] pentru a configura setările. [Înreg. dest. jurn. în agendă]
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].
4
Bifați caseta de selectare [Restrict Registration of Log Destinations to Address Book].
5
Faceți clic pe [OK].
Setările sunt aplicate.
6
Deconectați-vă de la IU la distanță.
99LC-070